Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Masmästargården är en idyllisk liten förskola nära till skog och mark som vi utnyttjar flitigt. Barnen får lära sig om sin närmiljö genom promenader och skogsutflykter. Gården är mycket mångsidig med skogspartier, cykelvägar, sandlådor, gungor och stora lekytor.

Vi tror på att skapa inspirerande lärmiljöer så att varje unikt barn får utvecklas i sin egen takt till självständiga nyfikna individer. När barnen leker och har roligt tillsammans får de möjligheter att kommunicera, lösa problem och bearbeta verkligheten. I leken får barnen erfarenheter som befästs och blir till lärande och utveckling.

Vi har ett jämställdhetsarbete  som är en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vi för en ständig dialog tillsammans med barnen som påverkar attityder och förhållanden vilket ger en ökad insikt och förståelse för jämställdhet och mångfald.

I arbetet med barnen vill vi lyfta fram och öva på det barnen redan kan och behärskar. Detta skapar en känsla av att lyckas och att våga anta nya utmaningar.