Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

På Skogshyddan finns två avdelningar och en 5-årsgrupp. Nyckelpigan för barn i åldrarna 1-3 år och Myran för barn i åldrarna 3-4 år. På förskolan jobbar 7 pedagoger fördelade på hel-och deltidstjänster.

På Nyckelpigan arbetar vi mycket med barnens språkutveckling med hjälp av rim och ramsor, sånger, sånglekar, fingerlekar, sagor, flanobilder samt språkpåsar. Viktigast för oss är att skapa en lugn och trygg miljö och att vi har roligt tillsammans.

På Myran strävar vi efter att barnen ska bli trygga och självständiga. Vi låter barnen prova, utforska och hitta egna lösningar tillsammans med oss pedagoger. Vi arbetar med barns språkutveckling med hjälp av sång, lek, rim, ramsor, sagor, språkpåsar och flanobilder.

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. ”Lpfö 98”