Äldre

Här hittar du information om hur äldre människor kan få stöd och hjälp för att leva ett värdigt och meningsfullt liv.

En gammal kvinna dansar med sin vuxna dotter

Så arbetar Flens kommun med äldreomsorg

Socialtjänstens omsorg om äldre personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Vården och omsorgen bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och äldre personer ska få ett gott bemötande.

Socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Inom Flens kommun sker all äldreomsorg i kommunal regi.

Vad menas med förenklad biståndsprövning?

Det finns möjlighet att ansöka om vissa insatser enligt en så kallad förenklad biståndsprövning. Det innebär att handläggaren inte utreder dina faktiska behov, utan du har rätt till insatser. Du kan också komplettera med andra tjänster i hemmet, exempelvis trygghetslarm och fixarservice.

Det kan exempelvis handla om ett socialt servicepaket; enklare hjälp av service- och social karaktär. I det sociala service paketet ingår tjänster som:

 • måltidsstöd
 • social samvaro
 • inköp
 • städ och tvätt
 • inköp med som mest 2 timmar per vecka, dock högst 8 timmar per månad.

Du får själv välja hur du fördelar timmarna mellan ovanstående insatser. Med social samvaro menas fikasällskap, måltidsstöd, pratstund, sällskapsspel, promenader eller liknande aktiviteter. 

Uppsökande hembesök

Kommunen erbjuder dig som fyller 80 år ett hembesök, där vi informerar om vilket stöd som finns för att du ska kunna leva ett självständigt liv med god livskvalitet. Vi besöker dig som inte redan har några insatser från kommunen.

Under ett uppsökande hembesök får du information om vilken service som äldreomsorgen inom Flens kommun kan erbjuda och vilka aktiviteter som finns att tillgå. Samtalen kan också handla om din vardag, din hälsa och lösningar på eventuella problem. Syftet med de uppsökande hembesöken är att skapa en trygghetskänsla för dig som äldre samtidigt som det ger möjlighet att upptäcka och förebygga problem.

Kontaktuppgifter

 • Kontakt

  Telefonnummer:
  0157 - 43 00 00

  Besöksadress:
  Sveavägen 1, 642 81 Flen

24 februari 2024