Avgifter för vård & omsorg av äldre

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa, för vård och omsorg av äldre.

Vilken avgift tas ut?

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har. Avgiften regleras av socialtjänstlagen och gäller för service- och omvårdnadsinsatser, trygghetslarm och korttidsboende. Kommunens avgiftshandläggare räknar fram och beslutar om din avgift. Du kontaktar handläggarna via kommunens kontaktcenter.

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

20 maj 2024