Fixartjänst

För dig som är pensionär, 70 år eller äldre och som är folkbokförd i Flens kommun erbjudes en kostnadsfri fixartjänst.

Vad innebär fixartjänst?

Fixartjänst är en servicegrupp inom socialförvaltningen och består av en arbetsledare och deltagare med någon form av funktionshinder. Exempel på sysslor som fixartjänst kan hjälpa till med:

 • byte av glödlampor, proppar, batterier
 • upp- och nedmontering av gardiner/gardinstänger
 • bära upp/ned saker från vind/källare
 • sätta upp och ta ned stege vid sotarbesök
 • montering/nedmontering av belysning
 • hänga upp och ta ned tavlor
 • fästa elkablar/lösa sladdar
 • bära ut skräp till källsortering
 • bortforsling av skräp till Frutorpstippen
 • ställa om klockor
 • hjälpa till med tyngre lyft inför t ex städning.

Begränsningar & kostnad

Observera att fixartjänsten inte omfattar arbetsuppgifter som utförs av fackman, exempelvis elinstallationer och rörmontering. Tjänsten är kostnadsfri, men eventuell materialkostnad kan tillkomma.

Kontaktuppgifter

 • Fixartjänst

  Telefonnummer:
  0157-43 08 23

  Beställning av fixartjänst:

  Telefontid måndag - fredag
  klockan 8-9.30.

  Fixartjänst utför hjälpen på förmiddagar mellan 9.30-12.

24 februari 2024