Dödsboanmälan & begravning

Här hittar du information om vad en dödsboanmälan innebär och vilket stöd som finns när en avlidens tillgångar inte räcker till för en begravning.

hare som springer över en kyrkogård

Vad är skillnaden mellan en bouppteckning och en dödsboanmälan?

Om den avlidne äger fast egendom (exempelvis fastighet eller tomt), måste en bouppteckning enligt lag upprättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka de kostnader som uppkommit i samband med dödsfallet kan kommunen, efter ansökan från dödsbodelägarna, göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ersätter då en bouppteckning. Handläggningen av dödsboanmälningar hanteras av Katrineholms kommun.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Om dödsboet saknar pengar till begravningen kan socialnämnden bevilja bistånd till begravningskostnader. I Katrineholm, Flen och Vingåker motsvarar biståndet maximalt ett halvt prisbasbelopp för innevarande år. Från detta belopp avräknas de tillgångar som finns i dödsboet. Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas innan begravningskostnaden är reglerad. På regeringens webbplats kan du läsa mer om prisbeloppet för aktuellt år.

Kontaktuppgifter

  • Dödsboanmälan

    Katrineholms kommun

    Tel: 0150-570 00

24 februari 2024