Funktionsnedsättning

Här hittar du information om vilket stöd och hjälp du har rätt till om du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

En kvinna håller sina armar om en man i rullstol och formar sina händer till ett hjärta

Stöd till personer med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara både fysisk eller psykisk, eller en kombination av båda. Ett bra stöd och en god omsorg ska präglas av din trygghet, självbestämmande och integritet. Stödet ska ges utifrån din livssituation och ditt behov.

Socialförvaltningens verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning syftar till att:

 • Du ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden
 • Du ska ha en meningsfull sysselsättning
 • Du ska bli bemött med respekt för ditt självbestämmande och din integritet
 • Du ska få information om stöd och omsorgens innehåll
 • Insatserna utformas efter ditt behov och i samråd med dig och/eller din företrädare

I menyn kan du läsa mer om vilken rätt till stöd och hjälp du kan få av Flens kommun. För att ansöka om en insats, kontaktar du kommunens socialsekreterare.

Kontaktuppgifter

 • Kontakt

  Telefonnummer:
  0157 - 43 00 00

  Besöksadress:
  Sveavägen 1, 642 81 Flen

24 februari 2024