Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning, kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

Vad menas med korttidstillsyn?

När ungdomar med funktionsnedsättning slutar på fritids i skolans regi, kan de ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet, före och efter skolan samt under lov. Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i olika aktiviteter eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Behovet av tillsyn kan variera mycket och måste därför utformas på ett flexibelt sätt utifrån individens individuella behov. Målet är att erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i en trygg miljö med goda vuxenförebilder.

Vem har rätt till korttidstillsyn?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du behöver ansöka om insatsen. Välkommen att kontakta socialsekreterare för mer information och ansökan.

Kontaktuppgifter

  • Socialsekreterare för äldre -och funktionsvariation

    Ring via Kontaktcenter
    Telefonnummer: 0157-43 00 00

    Telefontid: Vardagar 9.00 -10.00

24 februari 2024