Socialpsykiatri

Här hittar du information om vilket stöd som kommunen kan erbjuda personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vad erbjuder kommunen för stöd?

Den som lever med en psykiska funktionsnedsättning har rätt att leva ett fullgott och meningsfullt liv. Kommunen ansvarar för att erbjuda behovsanpassat stöd, vilket exempelvis kan handla om:

 • sociala insatser och stöd för att klara det dagliga livet
 • tillgång till ett anpassat boende
 • meningsfull sysselsättning
 • utvecklande samvaro och fritid.

Kommunen ansvarar även för att olika hjälpinsatser samordnas och att olika aktörer samverkar kring den enskilda personen.

Träffpunkt för andra i samma situation

Träffpunkten är en öppen verksamhet som riktar sig till brukare med en psykisk funktionsnedsättning. Med det menas att du inte behöver ansöka för att få delta, utan du är välkommen när du känner för det under öppettiderna. Till Träffen kan man komma för att umgås, fika, spela spel, läsa tidningen eller bara ta det lugnt.

Öppettider- träffpunkt träffen

Måndag: 13-15.30
Tisdag: 13-15.30
Onsdag: 13-15.30
Fredag: 13-15.30
OBS! Torsdagar stängt

Träffpunkt Träffen ligger på Stadshusgatan 2, 642 35 i Flen.

Hur gör jag för att ansöka om stöd & hjälp?

Du kontaktar kommunens socialsekreterare som tillsammans med dig gör en bedömning.

Boendestöd

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som är till för att stärka individens förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Stödet kan även omfatta aktiviteter utanför boendet som personen ofta genomför tillsammans med sin boendestödjare. Det är en fördel är om ett fåtal personer stöttar individen, eftersom arbetet bygger mycket på en fungerande relation och kontinuitet.

Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Med det menas att personalen gör saker tillsammans med den som behöver stödet så långt det är möjligt. Boendestödjaren stöttar individen i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor.  Vid behov kan boendestödjaren även hjälpa till med myndighetskontakter eller följa med på aktiviteter. Boendestöd är en biståndsbedömd insats som behöver ansökas om hos kommunens socialsekreterare.

Boendestöd är till för att hjälpa dig

med vardagssysslor hemma och ute i samhället.

En person som jobbar med boendestöd kan hjälpa dig

att planera och göra saker tillsammans med dig.

Det är bra om det är samma person eller några få

personer som hjälper dig.

Då kan ni förstå varandra så att du kan få bättre hjälp.

När du får boendestöd är det viktigt att du är med

och bestämmer över det som görs.

Boendestödjaren ska hjälpa dig i att planera och göra vardagssysslor.

Om du behöver hjälp med att prata med myndigheter

eller gå på aktiviteter, kan boendestödjaren också hjälpa dig med det.

För att få boendestöd behöver du ansöka hos kommunen.

Kontaktuppgifter

 • Socialsekreterare för äldre -och funktionsvariation

  Ring via Kontaktcenter
  Telefonnummer: 0157-43 00 00

  Telefontid: Vardagar 9.00 -10.00

24 februari 2024