God man för ensamkommande barn

Här hittar du information som kan vara till nytta i ditt uppdrag som god man åt ensamkommande barn.

Arvode

Att vara god man för ensamkommande barn är ett uppdrag som man engagerar sig i vid sidan av ordinarie arbete. Uppdraget är arvoderat.

Ditt ansvar som god man för ensamkommande barn

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är du både i vårdnadshavares och förmyndares ställe, vilket innebär att du samordnar barnets angelägenheter. Du förvaltar barnets egendom och företräder det i ekonomiska och rättsliga frågor. Du ska se till att en ansökan om uppehållstillstånd görs, oftast ska du endast bekräfta asylansökan.

Din närvaro vid möten är viktig, som vid asylutredning på Migrationsverket, möten med socialsekreterare och vid utvecklingssamtal i skolan. Du behöver ha möjlighet att avsätta tid under vardagar. Som god man ska du etablera ett förtroende till barnet vilket du gör genom att träffa det regelbundet. Ett bra sätt att få barnet att integreras i samhället är genom olika fritidsaktiviteter.

En annan del i uppdraget är att bevaka barnets personliga angelägenheter. Som god man ska du se till att barnets behov av omsorg och trygghet blir tillgodosedda. Den dagliga omsorgen ansvarar familjehemmet eller boendet för. Du försäkrar dig om att barnet har det bra genom att du har en aktiv och regelbunden kontakt med barnet och boendet, samt med myndigheter kring barnet.

Som god man representerar du barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang. Det huvudsakliga syftet är att bevaka barnets rätt under asylprocessen.

Godmanskapet upphör

När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet automatiskt. Godmanskap för ensamkommande barn upphör även då:

 • någon av barnets föräldrar, eller annan vårdnadshavare, kommer till Sverige och kan utöva förmyndarskapet och vårdnaden om barnet
 • barnet lämnar Sverige permanent
 • det är uppenbart att god man inte längre behövs
 • barnet får uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare har utsetts.

Om du vill avsäga dig uppdraget

En god man eller förvaltare har rätt att bli entledigad, det vill säga att avsäga sig uppdraget. Om du inte längre vill företräda din huvudman måste du dock stå kvar som ställföreträdare till dess att överförmyndarkontoret hittat en ny person som är villig att åta sig uppdraget. Om du vill avsäga dig ett uppdrag kontaktar du överförmyndarkontoret på Flens kommun.

Redovisning

När du blivit god man ska du redogöra för ditt uppdrag till överförmyndarenheten. Du lämnar redogörelse över vad du har gjort i ditt uppdrag och begär arvode var tredje månad.

Kontaktuppgifter

 • Överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommun

  Telefonnummer: 0157-43 00 70

  E-post: overformyndaren@flen.se

  Besöksadress (Stadshuset i Flen)
  Sveavägen 1
  Flens Kommun

  Observera att du först behöver boka tid.

  Postadress
  Överförmyndarkontoret
  Flens kommun
  642 81 Flen

  Telefontid
  Måndag: klockan 9.30-11.30
  Tisdag: klockan 13-15
  Onsdag: klockan 9.30-11.30
  Torsdag klockan 9.30-11.30

18 juli 2024