Patientnämnden

På denna sida kan du hitta mer information om patientnämnden och hur de kan hjälpa dig vid upplevt missnöje med vårdande insatser.

För vem är patientnämnden till?

Patientnämnden är till för brukare och patienter både inom kommun och region.

Dess uppgift är att:

  • hjälpa patienter och brukare att föra fram klagomål till vårdgivare och se till att de blir besvarade
  • hjälpa patienter att få information för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • lägga extra vikt vid att uppmärksamma barns bästa.

När kan jag kontakta patientnämnden?

Om du har frågor om vården, eller inte är nöjd med den vård du fått, tar du först kontakt med ansvarig personal om det som inte upplevts bra. För den som tycker att detta är svårt, eller för den som inte får svar på sitt klagomål, finns patientnämnden till för att hjälpa dig. Om du är folkbokförd i Södermanlands län, kontaktar du patientnämnden i Södermanland.

24 februari 2024