Orosanmälan

Här hittar du information om orosanmälan och råd som kan hjälpa om du tror att ett barn, ung eller vuxen riskerar att fara illa.

man ringer mobiltelefon

Om du misstänker att ett barn far illa

Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa, bör du kontakta mottagningen på socialkontoret. När en orosanmälan inkommer är kommunen skyldiga att ta ställning till om förhållandena för en individ kan innebära behov av skydd och stöd. En socialsekreterare tar kontakt med familjen inom två veckor för att informera om de uppgifter som kommit in, och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig inleds en utredning av barnets sociala situation. Om du som yrkesverksam arbetar med barn och ungdomar har du en skyldighet att anmäla misstanke om att ett barn far illa.

Om du misstänker att en vuxen person far illa

Är du orolig för en vuxen persons välbefinnande kan du göra en orosanmälan. När en anmälan kommer in till socialkontoret är kommunen skyldiga att ta ställning till om åtgärder behöver vidtas.

Är du osäker på om du bör göra en anmälan?

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med en socialsekreterare på mottagningen, utan att behöva nämna vem ärendet gäller. Du kan då få råd från socialtjänsten om det är grund för en anmälan eller inte. Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym. Om du uppger ditt namn är du inte anonym, även om du senare säger att du vill vara anonym. Det betyder att individen/barnet och dess föräldrar får veta att det är du som gjort anmälan. Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Socialjouren är öppen dygnet runt

Är din oro för en annan individ akut och det är utanför kontorstid? Då kan du alltid nå socialjouren via telefonnummer 112.

Kontaktuppgifter

 • Ring via Kontaktcenter och be om att bli kopplad till mottagningstelefonen

  Telefon: 0157 – 43 00 00
  E-post: flenskommun@flen.se

  Vid akuta ärenden kontakta 112

  Telefontider:
  Måndag klockan 9-11
  Tisdag klockan 13-15
  Onsdag klockan 9-11
  Torsdag klockan 13-15
  Fredag klockan 9-11

20 maj 2024