Våld i nära relationer

Här hittar du information om vilket stöd som erbjuds vid hot och våld i nära relationer. Informationen riktar sig både till dig som är utsatt för våld eller känner någon som är utsatt, men även för dig som utövar psykiskt eller fysiskt våld.

En mans knutna näve i förgrunden, en ihopkrupen kvinnogestalt i bakgrunden 

Kommunen hjälper både våldsutsatt och våldsutövare

Den som är utsatt för våld, hot, trakasserier inom familjen har laglig rätt till stöd och hjälp av socialtjänsten. Hjälpen kan exempelvis bestå av stödsamtal, tillfälligt ekonomiskt stöd eller flytt till skyddat boende. Även för den som utsätter någon annan för för våld finns det hjälp att få. Du har alltid rätt att vara anonym.

Välkommen att ringa vår mottagningstelefon för rådgivning. Du som utsätter någon annan för psykisk eller fysisk misshandel - be om hjälp! Det går att förändra ett våldsamt beteende.

Barn/familjevåld

Barn som växer upp familjer där våld finns skadas. Forskning visar att så gott som alla barn vet vad som händer hemma, även om föräldrarna inte tror det. Barnen behöver egen hjälp, de har också laglig rätt till det.

Socialtjänsten i Flen erbjuder stöd till barn som har upplevt våld i sin familj. Barnen får hjälp att bearbeta vad de varit med om med enskilda samtal/aktiviteter. Insatsen utformas alltid utifrån barnets ålder och mognad, och med förälderns medverkan i processen.

Socialjour

Utanför kontorstid har vi alltid en socialjour öppen, du når den via telefonnummer 112.

Kvinnojouren Malva

Kvinnojouren Malva i Flen har teIefon 0157 – 120 10. På dagtid kan Malvas jourkvinnor följa med som stöd vid exempelvis rättegångar, polisförhör, advokatsamtal och läkarbesök.

Så här kan du få hjälp, anonymt

Den statliga Kvinnofridslinjen telefon 020 – 50 50 50 har öppet dygnet runt, året runt. Där svarar specialutbildad personal på alla sorters frågor om kvinnofrid. De har också tillgång till tolkar på de flesta språk. Kvinnofridslinjen har databaser med exakta uppgifter om var lokal hjälp finns att få i hela Sverige. Samtalen är gratis och registreras inte på telefonräkningen.

Så här döljer du ditt besök i de vanligaste webbläsarna:

Google Chrome

Ta bort webbhistoriken

 1. Gå in på Verktyg i Google Chrome (tre prickarna längst upp på sidan till höger).
 2. Välj fliken Historik, där klickar du på Rensa webbinformation.
 3. Välj vilken tidsintervall och vilken data- och filtyper du vill ta bort från datorn och tryck sedan Rensa data.

Surfa anonymt
I Google Chrome kan du också surfa inkognito (anonymt, utan spår), vilket innebär att de webbsidor du öppnar inte loggas i historiken för din surf. Dessutom raderas alla kakor när du stängt inkognitofönstret. Du kan surfa normalt och i inkognitoläge samtidigt genom att använda olika fönster.

Gå in på Verktyg i Google Chrome (tre prickarna längst upp på sidan till höger.
Klicka på Nytt inkognitofönster så öppnas ett nytt webbfönster upp där du kan surfa anonymt.

Internet Explorer

Visa din webbhistorik och ta bort enskilda webbplatser

 1. Gå in på Favoriter i Internet Explorer (stjärnan längst upp på sidan till höger).
 2. Välj fliken Historik och välj hur du vill visa historiken genom att välja ett filter på menyn. Om du vill ta bort enskilda webbplatser från någon av dessa listor högerklickar du på en webbplats och väljer sedan Ta bort. Du kan även gå tillbaka till en webbplats genom att välja den i listan.

Ta bort webbhistoriken

 1. Gå in på Verktyg i Internet Explorer (kugghjulet längst upp på sidan till höger)
 2. Peka på Säkerhet och välj sedan Ta bort webbhistorik.
 3. Välj de data- och filtyper du vill ta bort från datorn och välj sedan Ta bort.

Microsoft Edge

Visa din webbhistorik och ta bort enskilda webbplatser

 1. Gå in på Verktyg i Microsoft Edge (tre prickar längst upp på sidan till höger)
 2. Välj fliken Historik och välj hur du vill visa historiken genom att välja ett filter på menyn. Om du vill ta bort enskilda webbplatser från någon av dessa listor högerklickar du på en webbplats och väljer sedan Ta bort. Du kan även gå tillbaka till en webbplats genom att välja den i listan.

Ta bort webbhistoriken

 1. Gå in på Verktyg i Microsoft Edge (tre prickar längst upp på sidan till höger)
 2. Välj fliken Inställningar och välj sedan Sekretess och säkerhet.
 3. Under Radera webbdata klickar du på Välj vad du vill radera.
 4. Välj de data- och filtyper du vill ta bort från datorn och välj sedan Radera.

Firefox

Så här rensas din historik ut per automatik
Om du behöver rensa historiken varje gång du använder Firefox, kan du ställa in den så att det sker automatiskt vid avslut så att du inte glömmer.

 1. Klicka på menyknappen och välj Inställningar
 2. Välj panelen Sekretess & säkerhet och gå till avsnittet Historik
 3. I rullgardinsmenyn bredvid Firefox kommer att, välj Använda anpassade inställningar för historik
 4. Markera rutan för Rensa historiken när Firefox avslutas.
 5. Om du vill ange vilken typ av historik bör rensas, klicka på knappen Inställningar bredvid Rensa historiken när Firefox avslutas.
 6. I fönstret Inställningar för rensning av historik, bocka för de saker som du vill ska rensas automatiskt varje gång du avslutar Firefox.
 7. När du har valt vilken historik som ska rensas, klicka på OK för att stänga fönstret Inställningar för rensning av historik.
 8. Stäng sidan about:preferences. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

Tillfälligt stoppa lagring av historik

För att tillfälligt stoppa Firefox från att lagra historik, se Privat surfning – Använd Firefox utan att spara historik.

Safari

I Safari finns någonting som heter Privat surfning och ligger under Redigera. När den funktionen aktiveras läggs inte webbsidor till i historiken och ingen annan information sparas.

Under Historik kan du gå in under Visa all historik och där högerklicka och välja Radera på de sidor du vill ta bort. Eller så kan du Rensa historik under Historik och då ta bort alla sidor som besökts.

Vid akut fara, ring alltid polisen på telefon 112!

Kontaktuppgifter

 • Stöd vid våld i nära relation

  Ring via Kontaktcenter och be om socialtjänstens mottagning

  Tel: 0157 – 43 00 00
  Telefontid måndag-fredag klockan
  08.00-16.00


  Utanför kontorstid finns alltid en socialjour för akuta ärenden. Du når den via telefonnummer 112.

20 juli 2024