Hoppa till huvudinnehåll
Äldre par gåendes med en kohage i bakgrunden

Äldre

Människor som har ett funktionshinder till följd av ålder eller annan orsak, ska ges förutsättningar att leva ett bra och meningsfullt liv.

Så arbetar Flens kommun med äldreomsorg

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Socialtjänstens omsorg om äldre personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Vården och omsorgen bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och äldre personer ska få ett gott bemötande.

Socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Inom Flens kommun är all äldreomsorg i kommunal regi.

Vad menas med förenklad biståndsprövning?

Från och med 2018-08-01 finns möjlighet att ansöka om vissa insatser enligt förenklad biståndsprövning. Det innebär att handläggaren inte utreder dina faktiska behov, utan du har rätt till insatser utifrån socialnämndens beslut taget 2018-06-20. Du kan också komplettera med andra tjänster i hemmet, exempelvis trygghetslarm och fixarservice.

Det kan exempelvis handla om ett socialt servicepaket; enklare hjälp av service- och social karaktär. I det sociala service paketet ingår tjänster som:

  • Måltidsstöd
  • Social samvaro
  • Inköp
  • Städ och tvätt
  • Inköp med som mest 2 timmar per vecka, dock högst 8 timmar per månad.

Du får själv välja hur du fördelar timmarna mellan ovanstående insatser. Med social samvaro menas fikasällskap, måltidsstöd, “pratstund”, spela sällskapsspel, promenader m.m.

 

Kontaktuppgifter och mer information

Kontaktcenter
Tel: 0157-43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se

Besöksadress
Sveavägen 1
Flen

Postadress
Flens kommun
64281 Flen

Observera att det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här

Sidansvarig: Helén Persson
Senast uppdaterad: 2023-01-20 11:13:09

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Helén Persson

Avdelningschef äldreomsorg

0157 - 43 03 42