Hoppa till huvudinnehåll

Äldre

Grundläggande för äldreomsorgen i Flen är att vi arbetar efter en helhetssyn på människans hela livssituation. Personer som har ett funktionshinder till följd av ålder eller annan orsak ska ges förutsättningar att leva ett bra och meningsfullt liv. Inom Flens kommun är all äldreomsorg i kommunal regi.

Kommunens verksamheter inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen i kommunen omfattar till exempel verksamheter som hemtjänst, dagverksamhet, korttidsplatser och särskilt boende. När du får beslut på hemtjänst/boende/korttids kommer du att ha ett samtal med personal om hur just du vill ha din hjälp.

Med hjälp av anhöriga, om man så vill, skrivs en levnadsberättelse för att personalen ska kunna ge dig en god omsorg med hög kvalité. Denna är frivillig att göra och du väljer själv vad du vill berätta för personalen.

Enligt socialtjänstlagen skrivs social dokumentation om dig. Där framkommer saker som är viktiga för just dig som enskild person och ditt välbefinnande ur ett socialt perspektiv. Även detta görs för att kunna ge en bra, säker och kvalitativ omsorg.

Valfrihet – LoV

I Flens kommun finns enbart kommunala alternativ för att få hjälp och stöd inom äldreomsorgen.

Information om salutogent synsätt

Verksamheten grundas på ett salutogent synsätt. Det innebär att individen ska ha möjlighet att känna att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar.

Kvalitet

För att ytterligare höja kvaliteten i äldreomsorgen infördes ”värdighetsgarantier” 1 juni 2015. I dessa tydliggörs på vilket sätt insatserna skall utföras. Den utgår från den nationella värdegrund som säger att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Klagomål och synpunkter

Om du saknar information om något eller har andra synpunkter vill vi gärna höra från dig!
Klagomål och synpunkter

Sidansvarig: Cecilia Jonsson
Senast uppdaterad: 2021-07-08 11:44:10

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Elisabeth Johansson

Enhetschef

0157-43 12 85

Jim Merkelin

Enhetschef äldreomsorgen

0157 - 43 15 73

Marita Gerhardsson

Enhetschef

0157-43 15 70

Mari Rydberg

Enhetschef

0157 - 43 08 20

Susanne Fredberg Persson

Enhetschef äldreomsorg

0157-43 07 40

Samira Redzepovic

Enhetschef

0157-43 07 20

Yvonne Högberg

Enhetschef

0157- 43 12 70

Johanna Derehall

Enhetschef äldreomsorgen

0157 - 43 08 60