Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Träffpunkt Bron

Bron är en Träffpunkt med många olika aktiviteter. Här finns en öppen mötesplats för äldre och personer med funktionsnedsättningar som vill bryta ensamheten och  fortfarande vill hålla sig aktiva.

Verksamheten erbjuder aktiviteter för grupper, med inriktning afasi, avlastning och anhörigstöd.
Samt underhållning, friskvård och kulturaktiviteter för äldre.

Det finns personal som är specialiserade på flera områden, som kan underlätta din vardag.

Heminstruktör som kan hjälpa till eller tipsa om hjälpmedel till dig eller ditt hem.
Specialiserad på synnedsättningar och vilka hjälpmedel som finns att tillgå.
Hembesök kan förekomma om behov finns.

 

Aktivitetsledare som arrangerar aktiviteter för äldre och personer med  funktionsnedsättning.
Samt anordnar underhållningar och arrangemang på mötesplatser för äldre i hela kommunen.

Frivilligsamordnaren som fungerar som en länk till frivilligverksamheten som finns i vår kommun.
De frivilliga bildar en grupp som kallar sig ”Kommunens frivilliga” som hjälper till på kommunens träffpunkter och äldreboenden.
Många av de frivilliga kan även hjälpa till som följeslagare om man behöver ha lite stöttning vid läkarbesök eller bara gå ut på en promenad. Man kan även få hjälp med att läsa tidningen hemma, eller bara sitta och prata en stund.

Anhörigkonsulent kan hjälpa till då man som anhörig behöver hjälp eller råd om vart man ska vända sig.
Eller bara känna att man har någon att prata med, som förstår situationen som anhörig till en svårt sjuk närstående. Uppsökande verksamhet förekommer efter telefonkontakt och bokad tid. Öppna denna lank för mer information:

Anhörig & närstående

Återkommande aktiviteter

Måndagscafé kl. 13.30-15.30 varje måndag
Cafét bjuder på fin musikunderhållning eller andra arrangemang, som anpassas så att det tillgodoser besökarna.
Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris.

”Drop in” fika på Träffpunkt Bron
Onsdagar 5/9  3/10  och 28/11 kl 13,30
Du som är eller har varit anhörigvårdare är välkommen.
Vi dukar upp för fika. Kostnad 30 kr.

Bingo kl. 12.30-16.00 första onsdagen varje månad
Annordnas av frivilliga. Kaffe serveras, till självkostnadspris.

Afasi-träff kl. 13.00-15.00 Varje fredag
Ett mötesforum för personer med stroke/afasi.
Här kan du träffa andra i liknade situation för att prata och umgås.
Det finns möjlighet att delta i en mindre grupp under förmiddagen för att träna tal, läsa och skriva,  i anslutning till träffen.
Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris.

Dagverksamhet tisdagar 10-14,30 och torsdagar 9,30-13,30
Riktar sig till personer med risk för ohälsa pga inaktivitet och/eller social isolering.
För information ring: 0157-430807

 

Höstprogram 2018

26/9  28/11 Drop in fika; få råd och stöd och social samvaro em 13,30-15,30

Anhörigcafé på Träffpunkt Bron 2018

Välkommen in och prata med anhörigkonsulent, ta en kopp kaffe, på plats finns också möjlighet att få aromamassage.
För att boka massage ring 0157-430808, massör är Seija Karlsson

Datum för anhörigcafe:    12/9  10/10  14/11 och  5/12  tid:  17,00 -19,30

Välkommen
Jeanette Fältskog och Seija Karlsson

Tematräffar

 Den  3/10 13,30-15,30  Vad händer vid en stroka? Fakta risk och friskfaktorer, rehab mm. Personal från strokeenheten informerar.

Den 31/10 13,30-15,30  Sorg och samtal: stöd som kyrkan kan erbjuda. Prästen Anders Lagbo  kommer och berättar.

Den 21/11 13,30-15,30 Stöd från kommunen. Har du någon närstående som behöver hjälp och stöd från dig pga långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder? Biståndshandläggare och arbetsterapeut berättar vilka insatser och hjälpmedel det finns som kan underlätta.

Den 12/12 17,30-19,30 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Gabriella Andersson Sambou fritidsassistent berättar om vad som finns och hur hon jobbar för att fler ska få en meningsfull fritidssysselsättning.

 

 

 

 

 

 

e post   traffpunkt.bron@flen.se   tel 0157 430802 eller  0157 430807

 

 

Kontakt

Prins Wilhelms Torg 1
642 35 Flen
Telefon 0157 – 43 08 07

Öppettider
mån – fre kl. 8 – 16

Områdeschef
Lina Lindskog
Telefon 0157-43 08 00 (dagtid)

Aktivitetsledare
Telefon 0157-43 08 07

Heminstruktör
Telefon 0157- 43 08 08

Frivilligsamordnare
0157-43 08 07
0157-106 64

Anhörigkonsulent
Telefon 0157-43 08 02

Sidansvarig: Lina Lindskog
Senast uppdaterad: 2018-08-29 14:12:48

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lina Lindskog Områdeschef Resurscenter 0157 - 43 08 00