Hoppa till huvudinnehåll

Träffpunkt Bron

Bron är en Träffpunkt med många olika aktiviteter. Här finns en öppen mötesplats för äldre och personer med funktionsnedsättningar som vill bryta ensamheten och fortfarande vill hålla sig aktiva.

Observera att vissa aktiviteter f.n kan vara inställda relaterat till Covid-19.

Vilket stöd kan du få?

Verksamheten erbjuder aktiviteter för grupper, med inriktning afasi, avlastning och anhörigstöd.
Samt underhållning, friskvård och kulturaktiviteter för äldre.

Specialiserad personal inom flera områden

Heminstruktör som kan hjälpa till eller tipsa om hjälpmedel till dig eller ditt hem och underlätta din vardag. Specialiserad på synnedsättningar och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Hembesök kan förekomma om behov finns.

Aktivitetsledare

Aktivitetsledaren arrangerar aktiviteter för äldre och personer med  funktionsnedsättning.
Samt anordnar underhållningar och arrangemang på mötesplatser för äldre i hela kommunen.

Frivilligsamordnare

Frivilligsamordnaren fungerar som en länk till frivilligverksamheten som finns i vår kommun.
De frivilliga bildar en grupp som kallar sig ”Kommunens frivilliga” som hjälper till på kommunens träffpunkter och äldreboenden.
Många av de frivilliga kan även hjälpa till som följeslagare om man behöver ha lite stöttning vid läkarbesök eller bara gå ut på en promenad. Man kan även få hjälp med att läsa tidningen hemma, eller bara sitta och prata en stund.

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenten kan hjälpa till då man som anhörig behöver hjälp eller råd om vart man ska vända sig. Eller bara känna att man har någon att prata med, som förstår situationen som anhörig till en svårt sjuk närstående. Uppsökande verksamhet förekommer efter telefonkontakt och bokad tid. Öppna denna lank för mer information:

Anhörig & närstående

Återkommande aktiviteter

Måndagscafé kl. 13.30-15.30 varje måndag
Cafét bjuder på fin musikunderhållning eller andra arrangemang, som anpassas så att det tillgodoser besökarna. Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris.

Bingo kl. 12.30-16.00 första onsdagen varje månad
Annordnas av frivilliga. Kaffe serveras, till självkostnadspris.

Afasi-träff kl. 13.00-15.00 Varje fredag
Ett mötesforum för personer med stroke/afasi.
Här kan du träffa andra i liknade situation för att prata och umgås.
Det finns möjlighet att delta i en mindre grupp under förmiddagen för att träna tal, läsa och skriva,  i anslutning till träffen.
Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris.

Dagverksamhet tisdagar 10-14,30 och torsdagar 9,30-13,30
Riktar sig till personer med risk för ohälsa pga inaktivitet och/eller social isolering.
För information ring: 0157-430807

Kontaktuppgifter och mer information

Prins Wilhelms Torg 1
642 35 Flen
Telefon 0157 – 43 08 07

Öppettider
mån – fre kl. 8 – 16

Enhetschef
Samira Redzepovic
Telefon 0157-43 07 20 (dagtid)

Aktivitetsledare
Telefon 0157-43 08 07

Heminstruktör
Telefon 0157- 43 08 08

Frivilligsamordnare
0157-43 08 07
0157-106 64

Anhörigkonsulent
Telefon 0157-43 08 02

Sidansvarig: Cecilia Jonsson
Senast uppdaterad: 2021-07-02 14:25:27