Hoppa till huvudinnehåll
Kontakt, ansökan och information

Kontakt, ansökan & mer information

Om du behöver praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera, kan du ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), bostadsanpassningslagen, Lagen om färdtjänst- och Riksfärdtjänst eller begära bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du finner ansökningsblanketter och kontaktuppgifter till biståndshandläggare längre ned på sidan.
Du är alltid välkommen att kontakta handläggare för ytterligare information.

 

1. Kontaktuppgifter till handläggare för hemtjänst, korttidsvistelse och särskilt boende

Biståndshandläggare nås vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa Kontaktcenter (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Amanda Kummelstam Thunberg,
Samordnare
Telefon: 0157-43 03 39
E-post: amanda.kummelstan.thunberg@flen.se

Örjan Johansson Odén,
Datum 1-4
Telefon: 0157-43 03 51
E-post: orjan.johanssonoden@flen.se

Terese Ljunggren,
Datum 5-8 
Telefon: 0157-43 03 52
E-post: terese.ljunggren@flen.se

Lisa Nilsson,
Datum 9-13
Telefon: 0157-43 04 82
E-post: lisa.nilsson@flen.se

Ornella Yakoub,
Datum 14-17 + 31
Telefon: 0157-43 03 48
E-post: ornella.yakoub@flen.se

Louise Fagerlund,
Datum 18-21
Telefon: 0157-43 03 58
E-post: louise.fagerlund@flen.se

Anna Granath,
Datum 22-25
Telefon: 0157-43 03 57
E-post: anna.granath@flen.se

Viktoria Carlsson,
Datum 26-30
Telefon: 0157-43 04 83
E-post: victoria.carlsson@flen.se

Josefin Zielinski
Telefon: 0157-43 03 46
E-post: josefin.zielinski@flen.se

Lena Björklund
Telefon: 0157-43 03 59
E-post: lena.bjorklund@flen.se

2.Kontaktuppgifter till handläggare för lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialpsykiatri samt datumindelning

Biståndshandläggare nås vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Biståndshandläggarna arbetar i team vars arbete utgår från datumindelning. Detta innebär att ditt födelsedatum styr vem som kommer att handlägga ditt ärende. För mer information om vem som handlägger ditt ärende, vänligen läs nedan.

Enhetschef Myndighet och uppdrag: Mika Juopperi
Telefon: 0157-43 03 45
E-post: mika.juopperi@flen.se

Samordnare: TF Gruppledare Ulrika Gindemo
Telefon: 0157-430481
E-post: ulrika.gindemo@flen.se

Ulrika Gindemo
TF Gruppledare
Telefon: 0157-43 04 81
E-post: ulrika.gindemo@flen.se
Datum 10-17 och 26 -31

Ylwa Wolf,
Telefon: 0157-43 03 47
E-post: ylwa.wolf@flen.se
Datum 1-9

Ingela Charléz
Telefon: 0157-43 04 88
E-post: ingela.charlez@flen.se
Datum: 18-25

Lina Zaidan,
Telefon: 0157-43 03 50
E-post: lina.zaidan@flen.se

Rebecka Engström
Telefon: 0157-43 03 56
E-post: rebecka.engstrom@flen.se

Essma Lehovidj
Telefon: 0157-43 04 86
E-post: essma.lehouidj@flen.se

3. Kontaktuppgifter till handläggare för bostadsanpassningsbidrag och förenklad biståndsprövning

Biståndshandläggare nås vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Elisabet Bohm
Telefon: 0157-43 03 55
E-post: elisabet.bohm@flen.se

Viktor Esgård
Telefon: 0157-43 04 84
E-post: Viktor.esgard@flen.se

4. Kontaktuppgifter till handläggare för avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare för:
Särskilt boende, korttidsvistelse, LSS och färdtjänst
Hemtjänsten Flen och Bettna

Johanna Eriksson
Telefon: 0157-43 03 54
E-post: johanna.eriksson@flen.se

 

Avgiftshandläggare för:
Hemtjänsten Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping, Sparreholm och Dagverksamhet

Elvy Stenberg
Telefon: 0157-43 03 53
E-post: elvy.stenberg@flen.se

5. Kontaktuppgifter till handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst

Handläggare av samhällsbetalda resor

Jerry Wahlstedt
E-post: fardtjanst@flen.se
Tel: 0157-43 02 18

6. Äldreomsorg

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i Flens kommun. Om du behöver praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera, kan du ansöka om bistånd till insatser. Kontakta biståndshandläggare för ytterligare information. Om du fått beslut om insats utförs insatsen av kommunens utförare. Insatsen och ditt behov följs upp regelbundet.
Läs mer på Äldreomsorg

7.  Information om bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att du ska kunna komma in i och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien. Läs mer på Bostadsanpassningsbidrag

8.  Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Du kan alltid ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Om du har en omfattande funktionsnedsättning, kan du omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och även begära insatser utifrån detta lagrum.I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd om du har något av följande:

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

9. Överklaga beslut

Du kan överklaga ett myndighets som beslut du är missnöjd med. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha kommit in till socialnämnden senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet.

Överklagan lämnas eller skickas till: Flens kommun, Socialnämnden, Utredningsenheten för Äldre- och personer med funktionsnedsättning, 642 81 Flen.

Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du begärt skickar nämnden ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

10. Avgifter

Du betalar en avgift för hemtjänst- och omvårdnadsinsatser samt larm och service i Flens kommun. Avgifterna styrs av Lagen om högkostnadsskydd (maxtaxa) och finns beskrivna i socialtjänstlagen. Nivån på maxtaxan regleras årligen. Från den 1 januari 2021 är maxtaxan 2139 kronor per månad, oavsett antal insatser.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är kostnadsfria. Insats boendestöd enligt socialtjänstlagen är också kostnadsfri.

Läs mer på Avgifter.

11.  Ansökan, blanketter och mer information

Synpunkter och klagomål

Om du saknar information eller vill lämna andra synpunkter vill vi gärna höra från dig!

Kontaktuppgifter och mer information

Enhetschef Myndighet och uppdrag: Mika Juopperi
Telefon: 0157-43 03 45
E-post: mika.juopperi@flen.se

Samordnare: Amanda Kummelstam Thunberg
Telefon: 0157-43 03 49
E-post: amanda.kummelstam.thunberg@flen.se

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare hittas i flikarna till vänster. 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2021-12-23 11:36:51

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef på Myndighet och Uppdrag

0157-43 03 45