Hoppa till huvudinnehåll
Kontakt, ansökan och information

Kontakt, ansökan & mer information

Om du behöver praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera, kan du ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), bostadsanpassningslagen, Lagen om färdtjänst- och Riksfärdtjänst eller begära bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du finner ansökningsblanketter och kontaktuppgifter till socialsekreterare längre ned på sidan.
Du är alltid välkommen att kontakta socialsekreterare för ytterligare information.

 

1. Kontaktuppgifter till socialsekreterare för hemtjänst, korttidsvistelse och särskilt boende

Socialsekreterare äldre nås vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa Kontaktcenter (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Amanda Kummelstam Thunberg
Gruppledare
Telefon: 0157-43 03 49
E-post: amanda.kummelstan.thunberg@flen.se

Örjan Johansson Odén
Datum: 1-5, 12-13
Telefon: 0157-43 03 51
E-post: orjan.johanssonoden@flen.se

Jessica Bergqvist
Datum: 6-10, 11
Telefon: 0157-43 03 48
E-post: jessica.bergqvist@flen.se

Lisa Nilsson
Datum: 16-19
Telefon: 0157-43 04 82
E-post: lisa.nilsson@flen.se

Anna Kjellberg
Datum: 16-19
Telefon: 0157-43 04 89
E-post: anna.kjellberg@flen.se

Victoria Carlsson
Datum: 26-31, 14
Telefon: 0157-43 04 83
E-post: victoria.carlsson@flen.se

Lana Zakholi
Back up
Telefon:
0157-43 03 55
E-post:
lana.zakholi@flen.se

Josefin Zielinski
Back up 
Telefon: 0157-43 03 46
E-post: josefin.zielinski@flen.se

Viktor Carlander
Back up 
Telefon: 0157-43 04 84
E-post: viktor.esgard@flen.se

Terese Ljunggren
Vårdplanerare 
Telefon: 0157-43 03 52
E-post: terese.ljunggren@flen.se

Anna Granath
Vårdplanerare 
Telefon: 0157-43 03 57
E-post: anna.granath@flen.se

2.Kontaktuppgifter till socialsekreterare för lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialpsykiatri samt datumindelning

Socialsekreterare nås vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Socialsekreterarna arbetar i team vars arbete utgår från datumindelning. Detta innebär att ditt födelsedatum styr vem som kommer att handlägga ditt ärende. För mer information om vem som handlägger ditt ärende, vänligen läs nedan.

Ulrika Gindemo
TF Gruppledare
Telefon: 0157-43 04 81
E-post: ulrika.gindemo@flen.se

Louise Fagerlund
Datum: 1-9
Telefon: 0157-43 03 47
E-post: louise.fagerlund@flen.se

Rebecka Engström
Datum:
10-17
Telefon:
0157-43 03 56
E-post: rebecka.engstrom@flen.se

Ingela Charléz
Datum: 18-25
Telefon: 0157-43 04 88
E-post: ingela.charlez@flen.se

Lina Zaidan
Datum:
26-31
Telefon: 0157-43 03 50
E-post: lina.zaidan@flen.se

Essma Lehouidj
Telefon: 0157-43 04 86
E-post: essma.lehouidj@flen.se

3. Kontaktuppgifter till socialsekreterare för bostadsanpassningsbidrag

Socialsekreterare nås vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Viktor Calander
Telefon: 0157-43 04 84
E-post: Viktor.esgard@flen.se

4. Kontaktuppgifter till handläggare för avgifter

Avgiftshandläggare för:
Särskilt boende, korttidsvistelse, LSS och färdtjänst
Hemtjänsten Flen och Bettna

Johanna Eriksson
Telefon: 0157-43 03 54
E-post: johanna.eriksson@flen.se

 

Avgiftshandläggare för:
Hemtjänsten Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping, Sparreholm och Dagverksamhet

Elvy Stenberg
Telefon: 0157-43 03 53
E-post: elvy.stenberg@flen.se

5. Kontaktuppgifter till handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst

Samordnare samhällsbetalda resor

Jerry Wahlstedt
E-post: fardtjanst@flen.se
Telefon: 0157-43 02 18 eller 0157-43 02 28 (telefontid: tis + tors 09:00-15:00)

Utredare: Kerstin Tägt

6. Äldreomsorg

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i Flens kommun. Om du behöver praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera, kan du ansöka om bistånd till insatser. Kontakta socialsekreterare för ytterligare information. Om du fått beslut om insats utförs insatsen av kommunens utförare. Insatsen och ditt behov följs upp regelbundet.
Läs mer på Äldreomsorg

7.  Information om bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att du ska kunna komma in i och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien. Läs mer på Bostadsanpassningsbidrag

8.  Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Du kan alltid ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Om du har en omfattande funktionsnedsättning, kan du omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och även begära insatser utifrån detta lagrum.I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd om du har något av följande:

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

9. Överklaga beslut

Du kan överklaga ett myndighets som beslut du är missnöjd med. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha kommit in till socialnämnden senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet.

Överklagan lämnas eller skickas till: Flens kommun, Socialnämnden, Enheten för äldre och funktionsvariation, 642 81 Flen.

Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du begärt skickar nämnden ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

10. Avgifter

Du betalar en avgift för hemtjänst- och omvårdnadsinsatser samt larm och service i Flens kommun. Avgifterna styrs av Lagen om högkostnadsskydd (maxtaxa) och finns beskrivna i socialtjänstlagen. Nivån på maxtaxan regleras årligen. Från den 1 januari 2022 är maxtaxan 2170 kronor per månad, oavsett antal insatser.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är kostnadsfria. Insats boendestöd enligt socialtjänstlagen är också kostnadsfri.

Läs mer på Avgifter.

11.  Ansökan, blanketter och mer information

Synpunkter och klagomål

Om du saknar information eller vill lämna andra synpunkter vill vi gärna höra från dig!

Kontaktuppgifter och mer information

Enheten för äldre och funktionsvariation

Enhetschef: Mika Juopperi
Telefon: 0157-43 03 45
E-post: mika.juopperi@flen.se

Gruppledare äldre: Amanda Kummelstam Thunberg
Telefon: 0157-43 03 49
E-post: amanda.kummelstam.thunberg@flen.se

TF Gruppledare funktionsvariation: Ulrika Gindemo
Telefon: 0157-43 04 81
E-post: ulrika.gindemo@flen.se

Kontaktuppgifter till socialsekreterarna hittas i flikarna till vänster. 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-05-24 10:42:45

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef på Myndighet och Uppdrag

0157-43 03 45