Hoppa till huvudinnehåll

Kontakt, ansökan & avgifter

De flesta insatser inom äldreomsorgen behöver du ansöka om. Biståndshandläggare fattar beslut. När du fått beslut om insats utförs den av äldreomsorgspersonal. Du kan till exempel beviljas hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende.

1. Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för dig som på grund av funktionshinder har svårigheter med att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Med riksfärdtjänst menas resor mellan kommuner där du till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Läs mer om Färdtjänst och riksfärdtjänst

2. Äldreomsorg

Att ansöka om hjälp
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i Flens kommun. Behöver du individuell hjälp kan du även få hjälp med det. För att få hjälp och stöd måste du ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare. Läs mer på Äldreomsorg

3. Bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att du ska kunna, komma in i och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien. Läs mer på Bostadsanpassningsbidrag

4. Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda. Läs mer på Ansökan & Avgifter.

5. Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut du är missnöjd med. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha kommit in till socialnämnden senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet.
Överklagan lämnas eller skickas till: Flens kommun, Socialnämnden, Utredningsenheten för Äldre- och personer med funktionsnedsättning, 642 81 Flen.

Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du begärt skickar nämnden ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

6. Avgifter

Du betalar en avgift för hemtjänst- och omvårdnadsinsatser samt service i Flens kommun. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån aktuellt prisbasbelopp.
Läs mer på Avgifter.

7. Blanketter och information

Kontakta Handläggare

Biståndshandläggarna nås säkrast vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden eller önskar du kontakt med oss på övrig tid så går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Mika Juopperi, Enhetschef
Telefon 0157-43 03 45
E-post

Amanda Kummelstam Thunberg, Samordnare
Telefon 0157-43 03 49
E-post

Biståndshandläggare
Hemtjänst, växel-/korttidsvistelse, särskilt boende

Anna Granath
Telefon 0157-43 03 57
E-post

Edith Lundström
Telefon 0157-43 03 58
E-post

Emma Permestam
Telefon 0157-43 03 48
E-post

Viktor Esgård
Telefon 0157-43 04 84
E-post

Robert Redai
Telefon 0157-43 04 81
E-post

Lena Nordin
Telefon 0157-43 04 83
E-post


Biståndshandläggare
Färdtjänst och riksfärdtjänst

Ylwa Wolf
Telefon 0157-43 03 47
E-post


Biståndshandläggare
Bostadsanpassningsbidrag och förenklad biståndsprövning

Elisabet Bohm
Telefon 0157-43 03 55
E-post


Biståndshandläggare
Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialpsykiatri

Örjan Johansson Odén
Telefon 0157-43 03 51
E-post

Ingrid Svenningsson
Telefon 0157-43 03 50
E-post

Maria Stein
Telefon 0157-43 03 52
E-post

Christine Söderberg
Telefon 0157-43 03 46
E-post


Avgiftshandläggare nås vardagar mellan 09.30 – 16.00.
Nås säkrast mellan 9.30 – 11.30.

Handläggare

Särskilt boende och korttidsvistelse i Flens kommun. Hemtjänst Flen och Bettna:

Johanna Eriksson
Telefon 0157-43 03 54
E-post

Hemtjänst Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm:

Elvy Stenberg
Telefon 0157-43 03 53
E-post


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Maria Rosenqvist

Avdelningschef Myndighet och uppdrag funktionsnedsättning

0157 - 43 03 45