Hoppa till huvudinnehåll
Kontakt, ansökan och information

Kontakt, ansökan & mer information

Om du behöver praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera, kan du ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), bostadsanpassningslagen, färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen eller begära bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du finner ansökningsblanketter och kontaktuppgifter till biståndshandläggare längre ned på sidan.
Du är alltid välkommen att kontakta handläggare för ytterligare information.

 

1. Kontaktuppgifter till handläggare för hemtjänst, växel-/korttidsvistelse och särskilt boende

Biståndshandläggare nås säkrast vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Örjan Johansson Odén
Telefon: 0157-43 03 51
E-post: orjan.johanssonoden@flen.se

Emma Permestam 
Telefon: 0157-43 03 52
E-post: emma.permestam@flen.se

Rebecka Engström
Telefon: 0157-43 03 56
E-post: rebecka.engstrom@flen.se

Louise Fagerlund
Telefon: 0157-43 03 58
E-post: louise.fagerlund@flen.se

Anna Granath
Telefon: 0157-43 03 57
E-post: anna.granath@flen.se

Viktoria Karlsson
Telefon: 0157-43 04 83
E-post: victoria.carlsson@flen.se

Lisa Nilsson
Telefon: 0157-43 04 82
E-post: lisa.nilsson@flen.se

Lena Björklund
Telefon: 0157-43 03 59
E-post: lena.bjorklund@flen.se

Ingela Charlez
Telefon: 0157-43 04 88
E-post: ingela.charlez@flen.se

2.Kontaktuppgifter till handläggare för lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialpsykiatri samt datumindelning

Biståndshandläggare nås säkrast vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Biståndshandläggarna arbetar i team vars arbete utgår från datumindelning. Detta innebär att ditt födelsedatum styr vem som kommer att handlägga ditt ärende. För mer information om vem som handlägger ditt ärende, vänligen läs nedan.

Anna Enocson, samordnare
Telefon: 0157-43 04 84
E-post: anna.enocson@flen.se

Lina Zaidan, datum 1-12
Telefon: 0157-43 03 50
E-post: lina.zaidan@flen.se

Viktor Esgård, datum 13-21
Telefon: 0157-43 04 84
E-post: viktor.esgard@flen.se

Ulrika Gindemo, datum 22-31
Telefon: 0157-43 03 81
E-post: ulrika.gindemo@flen.se

Ylwa Wolf
Telefon: 0157-43 03 47
E-post: ylwa.wolf@flen.se

Ingela Charlez
Telefon: 0157-43 04 88
E-post: ingela.charlez@flen.se

3. Kontaktuppgifter till handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst

Biståndshandläggare nås säkrast vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Ylwa Wolf
Telefon: 0157-43 03 47
E-post: ylwa.wolf@flen.se

Elisabet Bohm
Telefon: 0157-43 03 55
E-post: elisabet.bohm@flen.se

4. Kontaktuppgifter till handläggare för bostadsanpassningsbidrag och förenklad biståndsprövning

Biståndshandläggare nås säkrast vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Elisabet Bohm
Telefon: 0157-43 03 55
E-post: elisabet.bohm@flen.se

Ylwa Wolf
Telefon: 0157-43 03 47
E-post: ylwa.wolf@flen.se

5. Kontaktuppgifter till handläggare för avgiftshandläggare

Särskilt boende och korttidsvistelse i Flens kommun
Hemtjänsten Flen och Bettna
Johanna Eriksson
Telefon: 0157-43 03 54
E-post: johanna.eriksson@flen.se

Avgiftshandläggare hemtjänsten Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm
Elvy Stenberg
Telefon: 0157-43 03 53
E-post: elvy.stenberg@flen.se

6. Information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för dig som på grund av funktionshinder har svårigheter med att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Med riksfärdtjänst menas resor mellan kommuner där du till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Läs mer om Färdtjänst och riksfärdtjänst

7. Äldreomsorg

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i Flens kommun. Om du behöver praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera, kan du ansöka om bistånd till insatser. Kontakta biståndshandläggare för ytterligare information. Om du fått beslut om insats utförs insatsen av kommunens utförare. Insatsen och ditt behov följs upp regelbundet.
Läs mer på Äldreomsorg

8.  Information om bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att du ska kunna komma in i och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien. Läs mer på Bostadsanpassningsbidrag

9. Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Du kan alltid ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Om du har en omfattande funktionsnedsättning, kan du omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och även begära insatser utifrån detta lagrum.I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd om du har något av följande:

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

10. Överklaga beslut

Du kan överklaga ett myndighets som beslut du är missnöjd med. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha kommit in till socialnämnden senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet.

Överklagan lämnas eller skickas till: Flens kommun, Socialnämnden, Utredningsenheten för Äldre- och personer med funktionsnedsättning, 642 81 Flen.

Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du begärt skickar nämnden ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

11. Avgifter

Du betalar en avgift för hemtjänst- och omvårdnadsinsatser samt larm och service i Flens kommun. Avgifterna styrs av Lagen om högkostnadsskydd (maxtaxa) och finns beskrivna i socialtjänstlagen. Nivån på maxtaxan regleras årligen. Från den 1 januari 2021 är maxtaxan 2139 kronor per månad, oavsett antal insatser.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är kostnadsfria. Insats boendestöd enligt socialtjänstlagen är också kostnadsfri.

Läs mer på Avgifter.

12. Ansökan, blanketter och mer information

Synpunkter och klagomål

Om du saknar information eller vill lämna andra synpunkter vill vi gärna höra från dig!

Kontaktuppgifter och mer information

Enhetschef Myndighet och uppdrag: Mika Juopperi
Telefon: 0157-43 03 45
E-post: mika.juopperi@flen.se

Samordnare: Amanda Kummelstam Thunberg
Telefon: 0157-43 03 49
E-post: amanda.kummelstam.thunberg@flen.se

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare hittas i flikarna till vänster. 

Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2021-07-27 10:49:46

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef på Myndighet och Uppdrag

0157-43 03 45