Äldreomsorg

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för vård och omsorg till äldre och funktionshindrade i Flens kommun. Behöver du individuell hjälp kan du även få hjälp med det. För att få hjälp och stöd måste du ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare.

Att ansöka om hjälp
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för vård och omsorg till äldre och funktionshindrade i Flens kommun. Behöver du individuell hjälp kan du även få hjälp med det. För att få hjälp och stöd måste du ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren gör en utredning och en bedömning av vilket behov du har och hur det bäst kan tillgodoses.

Ansökan och tid för besked
Utredningstiden kan variera mellan en halv dag upp till tre månader. Allt beroende av om handläggaren behöver komplettera med ytterligare underlag eller det ska genomföras möten med olika samarbetsparters. Utredningen leder fram till ett beslut, med stöd av lagstiftningarna SoL eller LSS.

Medbestämmande och inflytande
Inom kommunens vård och omsorg används ibland begreppet självbestämmande. Det innebär att du själv bestämmer om och när du ska ansöka om hjälp och om du vill ta emot den hjälp du blir beviljad. Medbestämmande innebär också att personen ska ha inflytande över hur hjälpen blir utförd, i den mån det är möjligt.