Hoppa till huvudinnehåll

Äldreomsorg

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i Flens kommun. För att få hjälp och stöd måste du ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare.
Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du ansöka om hemtjänst där målet är att du ska ha ett bra och självständigt liv. För att få tillgång till hjälp via hemtjänst ska kommunens biståndshandläggare pröva ditt behov utifrån dina förutsättningar. Därefter fattas ett beslut om vilka hemtjänstinsatser du har rätt till och när de ska följas upp. Det är ditt behov som styr hur och när hemtjänstinsats utförs. Hemtjänsten är biståndsbedömd och beslut fattas efter handläggarens utredning.
Från och med 2018-08-01 finns också möjlighet att ansöka om vissa insatser enligt förenklad biståndsprövning då handläggaren inte utreder dina faktiska behov, utan du har rätt till insatser utifrån socialnämndens beslut 2018-06-20. Du kan också kompletteras med andra tjänster i hemmet, exempelvis trygghetslarm och fixarservice.

Hemtjänsten är biståndsbedömd och beslut fattas efter handläggarens utredning, enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen.
Från och med 2018-08-01 finns också möjlighet att ansöka om vissa insatser enligt förenklad biståndsprövning då handläggaren inte utreder dina faktiska behov, utan du har rätt till insatser utifrån socialnämndens beslut 2018-06-20, enligt 4 kap. 2 a och 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen. Du kan också kompletteras med andra tjänster i hemmet, exempelvis trygghetslarm och fixarservice.

Det här kan du få hjälp med efter utredning och biståndsprövning enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen:

 • Personlig omvårdnad som dusch, av- och påklädning och toalettbesök.
 • Inköp och ärenden, exempelvis apoteksärenden och inköp av dagligvaror
 • Promenad, ledsagning till aktiviteter samt social samvaro
 • Skötsel i hemmet, exempelvis städning och tvätt
 • Matdistribution, hemleverans av kylda matlådor
 • Trygghetslarm
 • Trygghetskamera

Det här kan du få hjälp med via en förenklad biståndsprövning enligt 4 kap. 2 a § Socialtjänstlagen om du är 75 år eller äldre och inte har behov av utredning och biståndsprövning:

 • Socialt servicepaket, enklare hjälp av service- och social karaktär. I det sociala service paketet ingår tjänster som måltidsstöd, social samvaro, inköp, städ och tvätt, inköp med som mest 2 timmar per vecka, dock högst 8 timmar per månad. Du får själv välja hur du fördelar timmarna mellan ovanstående insatser. Med social samvaro menas fikasällskap, måltidsstöd, “pratstund”, spela sällskapsspel, promenader m.m.
 • Matleverans
 • Trygghetslarm
 • Trygghetskamera

Dessa insatser kan du ansöka om på Förenklad biståndsprövning.

Det här kan du få hjälp med via en förenklad biståndsprövning enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen om du är 18 år eller äldre och inte har behov av utredning och biståndsprövning:

 • Matleverans
 • Trygghetslarm
 • Trygghetskamera

Dessa insatser kan du ansöka om på Förenklad biståndsprövning.

Behöver du mer eller annan hjälp kan du ansöka om biståndsprövning med utredning enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen.

Medbestämmande och inflytande
Inom kommunens vård och omsorg används ibland begreppet självbestämmande. Det innebär att du själv bestämmer om och när du ska ansöka om hjälp och om du vill ta emot den hjälp du blir beviljad. Medbestämmande innebär också att personen ska ha inflytande över hur hjälpen blir utförd, i den mån det är möjligt.

Så här gör du för att ansöka om hemtjänst
Hemtjänstinsatser ansöker du enklast om under Blanketter . Du kan även ansöka om insatser genom att kontakta biståndshandläggare via kommunens växel 0157 – 43 00 00.

Om du upplever att någon annan har behov av kommunens stöd kan du anmäla detta. Den enskilde måste dock alltid själv vilja ha stöd för att insats ska kunna beviljas.

Beslut/Överklaga beslut
Biståndshandläggaren gör en utredning och en bedömning av vilket behov du har och hur det bäst kan tillgodoses, efter att det är färdigt får du ditt beslut.

Du kan överklaga ett beslut du är missnöjd med. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha kommit in till socialnämnden senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet.

Uppföljning
Beviljat bistånd måste följas upp minst 1 gång / år eller oftare vid behov. Uppföljning kan ske vid personligt möte eller via telefonsamtal.