Hoppa till huvudinnehåll

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Riksfärdtjänst menas med resor mellan kommuner där du till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för dig som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter med att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

  • Du som söker ska vara folkbokförd i Flens kommun.
  • Funktionsnedsättningen ska beräknas vara minst 6 månader.
  • Brist på eller dåliga kommunikationer är inget skäl som berättigar till färdtjänst.
  • Resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling beviljas inte. För upplysningar ring 0155-24 73 57.

Beräknad handläggningstid 3-4 veckor från att ansökan kommit in till Flens kommun.

Riksfärdtjänst

Med riksfärdtjänst menas resor mellan kommuner där du till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
För att få riksfärdtjänst beviljad ska du göra en ansökan till kommunen minst tre (3) veckor före avresedatum.

  • Sökanden ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Sökanden ska ha ett stor och varaktig funktionsnedsättning som ska ha en beräknad varaktighet om minst 6 månader.
  • Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
  • Att resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna, det vill säga stat, kommun eller landsting.
  • För resan betalas en egenavgift oberoende färdsätt motsvarande 2: a klass tåg.