Hoppa till huvudinnehåll

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut du är missnöjd med. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha kommit in till socialnämnden senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet.

Så överklagar du ett beslut

Överklagan lämnas eller skickas till:
Flens kommun,
Socialförvaltningen,
Myndighet och Uppdrag
642 81 Flen.

Du skickar ett vanligt brev och talar om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla uppgifter om namn, adress och personnummer.

Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du begärt skickar nämnden ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef på Myndighet och Uppdrag

0157-43 03 45