Hoppa till huvudinnehåll
Mynt och ören i en hög

Räkneexempel för avgifter

Så här räknas kostnaden för hemtjänst/omvårdnad ut för dig.

Vid avgiftsberäkning läggs sammanlevande makars/partners inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken/partner. Makar/partner är underhållsskyldiga för varandra enligt Äktenskapsbalken kap 6 1-2 §. Eftersom biståndsbeslut gäller den enskilde personen och insatserna kan variera för vardera maken/partner, beräknas också avgiften för varje enskild person. Insatser som tvätt, städ och inköp delas lika i hushållet på makar/partner. Sammanboendes inkomster beräknas för respektive sambo såsom för ensamstående person.

Vid insatser av servicekaraktär, ex. tvätt och städ och inköp betraktas samboförhållande såsom ett hushåll vid beräkning av avgiften.

Din avgift för hemtjänst och omvårdnad räknas fram i 4 steg:

  • Alla inkomster beräknas (pension, bostadstillägg, kapitalinkomst etc.)
  • Boendekostnad räknas fram
  • Förbehållsbelopp beräknas
  • Boendekostnad och förbehållsbelopp dras av från nettoinkomsten.

Exempel för ensamstående person över 61 år som har hemtjänst (per månad)

Aktuell inkomst efter skatt inkl BTP  +  10 400
Bostadskostnad  –    4 500
Förbehållsbelopp (levnadsomkostnad)  –    5 136
Avgiftsutrymme:  +       764

(Avgiftsutrymmet är lika med avgiften)

Räkna ut din egen avgift för hemtjänstinsatser per månad:
Förbehållsbelopp ensamstående; 5 136:- för personer över 61 år och 5 375:- för personer under 61 år.
Förbehållsbelopp makar/partner: 4 340:- för personer över 61 år och 4 579:- för personer under 61 år.

Aktuell inkomst efter skatt ink BTP  + ________
Bostadskostnad  – ________
Förbehållsbelopp (levnadsomkostnad  – ________
Avgiftsutrymme:  = ________

(Avgiftsutrymmet är lika med avgiften)

Exempel för person över 61 år som bor i särskilt boende (per månad), räknas som ensamstående:

Aktuell inkomst efter skatt inkl BTP  + 10 400
Bostadskostnad  –   4 200
Förbehållsbelopp (matkostn 1000:- ingår)  –   6 136
Avgiftsutrymme:  –        64

(Avgiften för omvårdnadsavgift blir 64:-)

Räkna ut din egen avgift för omvårdnadsinsatser per månad:
Förbehållsbelopp 6 136:- för personer över 61 år och 6 375:- för personer under 61 år.

Aktuell inkomst efter skatt ink BTP  + _________
Bostadskostnad  – _________
Förbehållsbelopp (matkostn 1000:- ingår)  – _________
Avgiftsutrymme:  = _________

Avgiftsutrymmet = Din avgift för hemtjänstinsatser eller omvårdnadsinsatser (högst 2 044 kr/månad)