Hoppa till huvudinnehåll

Demens

En demenssjukdom innebär att du på olika sätt kan få svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning.

Om du misstänker att du eller en närstående har en demenssjukdom

Vänd dig till din vårdcentral om du har misstankar om att du eller din anhöriga är drabbad av demenssjukdom. Det är oftast en läkare på vårdcentralen som startar en demensutredning. Kommunen erbjuder olika typer av stöd för individer med demenssjukdom och dess anhöriga.

Dagverksamhet för den med minnessvårigheter

Dagverksamheten erbjuder en trygg tillvaro och aktiviteter för den som lider av så kallad kognitiv svikt eller demenssjukdom.

När man drabbas av minnessvårigheter kan man känna sig osäker i sociala sammanhang. Att komma ut och träffa andra i liknande situation kan kännas tryggare och göra att man klarar av att bo hemma längre. Är man sammanboende är det också bra att båda parter har möjlighet till egen tid, eftersom man då kan behålla sin ork under en längre tid. Att vara anhörig till en människa med demens kan vara mycket påfrestande.

Dagverksamheterna erbjuder ett individuellt bemötande

På våra dagverksamheter arbetar personalen på ett strukturerat sätt för att alla skall få ett bemötande utifrån det egna behovet. Detta kallas för personcentrerad omvårdnad.

Som stöd i arbetet använder vi det nationella kvalitetsregistret BPSD. Om du inte vill att vi registrerar dig i registret meddelar du detta till personalen när du kommer till dagverksamheten.

Hur ansöker man om att få plats på dagverksamhet?

Dagverksamhet är behovsprövad vilket innebär att du eller din närstående kontaktar en socialsekreterare för att ansöka. Utifrån behov kan man beviljas tid på dagverksamheten 1-5 dagar per vecka.

Café för dig som fått en demensdiagnos

Café Iréne i Flen och café Knekten i Malmköping är samtalsgrupper för personer som fått en demensdiagnos eller annan typ av minnessvikt. Här kan man träffas för att ta en fika och samtala med andra som är i samma situation.
OBS! På grund av COVID- 19 är café Iréne och Knekten tillfälligt stängt (senast uppdaterat 2023-01)

Kommunens demenssköterska

Demenssjuksköterskan arbetar personcentrerat och säkerställer att en god omvårdnad ges till individer med demenssjukdom inom den kommunala vården och omsorgen. Demenssjuksköterskan arbetar också som kommunens sakkunnige i demensfrågor.

Demenssköterskans arbetsuppgifter

  • Ger stöd till anhöriga
  • Ger stöd och råd till omvårdnadspersonal och andra yrkesgrupper inom den kommunala verksamheten
  • Ger vårdpersonalen utbildning/fortbildning och handledning
  • Fungerar som stöd för biståndshandläggare
  • Deltar i demensutredningar
  • Följer forskningsutvecklingen inom demensområdet

 

 

Kontaktuppgifter och mer information

Socialsekreterare för enheten äldre- och funktionsvariation har telefontid vardagar mellan klockan 9-10.
De nås via Kontaktcenter
Telefonnummer: 0157 – 43 00 00
E-post: flenskommun@flen.se 

Dagverksamhet Björken
Seigrothsväg 14, 642 60 Malmköping
Telefon: 0157 – 43 12 80

Dagverksamhet Rönnen
Hultvägen 1B, 642 32 Flen
Telefon: 0157 – 43 07 10

Café Irene
Träffpunkt Bron
Prins Wilhemstorg 1
642 35 Flen
På grund av COVID- 19 är café Irene tillfälligt stängt (senast uppdaterat 2023-01)

Café Knekten
Heden, Seigrothsväg 14
642 60 Malmköping
På grund av COVID- 19 är café Knekten tillfälligt stängt (senast uppdaterat 2023-01)

Demensteamledare
Telefon:
0157-43 12 08
E-post

Demenssjuksköterska
Telefon: 0157- 43 08 55
E-post

 

Sidansvarig: Helén Persson
Senast uppdaterad: 2023-01-20 11:17:43

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Caroline Henricsson

Demenssjuksköterska

0157-43 08 55