Hoppa till huvudinnehåll

Demens

Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar, som Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens (blodkärlsdemens) och Frontallobsdemens. Sjukdomarna skiljer sig åt när det gäller orsak, förlopp och behandling men även symtomen varierar, beroende på var i hjärnan skadorna finns.

Information om demens

Risken för demens är direkt relaterat till åldern och idag räknar man med att ca 150 000 personer är drabbade i Sverige. Av dessa är drygt 10 000 personer under 65 år.

Enligt den nationella statistiken bör det finnas ca 280 personer med demenssjukdom i Flens kommun. Ca 180 personer är kända av Primärvården. Av dessa bor ca 100 personer i ordinärt boende. 40 personer insjuknar i Flen varje år enligt den nationella statistiken.

Flens kommun har tagit fram en handlingsplan för demensvård. Syftet med handlingsplanen är att ge en beskrivning av vilka möjligheter till stöd, vård och omsorg som finns i kommunen. Beskrivningen ska vara till hjälp för brukare, anhöriga, vård- och omsorgspersonal, våra samarbetsparter (landstinget, intresseorganisationer etc.) och inte minst för alla övriga kommuninvånare. I handlingsplanen finns information om vem man vänder sig till när man har frågor om demens men även en kunskapsöversikt om demenssjukdomar och omvårdnad vid demens. Detta är tänkt att ge en bra service till våra invånare i kommunen. Handlingsplanen är under revidering (maj 2017).

Handlingsplanen kan  laddas ned  här:

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2021-07-07 10:38:22

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Nina Rolf

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

0157 - 43 03 33