Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Dagverksamhet

När man drabbas av kognitiv svikt eller demenssjukdom kan man känna sig osäker i sociala sammanhang. Dagverksamheten erbjuder en trygg tillvaro och aktiviteter efter var och ens förmåga. Att komma ut och träffa andra i liknande situation gör att man klarar av att bo hemma längre. Är man sammanboende är det bra att båda parter har möjlighet till egen tid. Då kan man behålla orken längre.

På våra dagverksamheter arbetar vi på ett strukturerat sätt för att alla skall få ett bemötande utifrån det egna behovet. Vi kallar detta för personcentrerad omvårdnad.

Som stöd i arbetet använder vi det nationella kvalitetsregistret BPSD. Om du inte vill att vi registrerar dig i registret meddelar du detta till personalen när du kommer till dagverksamheten. Dagverksamhet är behovsprövad och du kontaktar din biståndshandläggare för att ansöka. Utifrån ditt behov kan du beviljas att besöka dagverksamheten 1-5 dagar per vecka. Öppettider Måndag – fredag 09.00-15.00

Kontakt

 

Dagverksamhet Björken
Adress Seigrothsväg 14, 642 60 Malmköping
Telefon 0157 – 43 12 80

Enhetschef
Yvonne Högberg
Telefon 0157 – 43 12 70
mailto:yvonne.hogberg@flen.se

 

 

Dagverksamhet Rönnen
Adress Hultvägen 1B, 642 32 Flen
Telefon 0157 – 43 07 10

Enhetschef
 Yvonne Högberg
Telefon 0157 – 43 12 70
mailto:yvonne.hogberg@flen.se

 

Är du intresserad?
Kontakta Flens kommuns biståndshandläggare
Telefon 0157 – 43 00 00
Telefontid Kl. 08.00 – 09.00

Sidansvarig: Yvonne Högberg
Senast uppdaterad: 2019-04-17 15:40:15

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Yvonne Högberg

Enhetschef

0157- 43 12 70