Hoppa till huvudinnehåll
Korridor inuti korttidsboendet Heden

För dig som har en demenssjukdom

Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar, som till exempel Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens (blodkärlsdemens), Frontotemporallobsdemens samt Lewy Body Demens. Sjukdomarna skiljer sig åt när det gäller orsak, förlopp och behandling men även symtomen varierar, beroende på var i hjärnan skadorna finns.

Kunskap om demenssjukdomar och det stöd som behövs har ökat under de senaste 10 åren. Idag finns helt andra förutsättningar att leva ett gott liv trots sin sjukdom. Bromsmediciner, dagverksamhet och anhörigstöd är viktiga delar av det utbyggda stödet.

Men för dig och din familj är det först och främst kunskap om sjukdomen som har betydelse.

Stöd i hemmet

Flens kommun bedriver en aktiv Demensvård. Det finns en mångårig erfarenhet av att stötta personer med minneshandikapp och deras familjer i hemmet.

Navet i detta är dagverksamhet, hemtjänst samt hälso- och sjukvård. Att få en demenssjukdom innebär idag stora möjligheter till ett fortsatt värdigt liv.

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Nina Rolf

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

0157 - 43 03 33