Hoppa till huvudinnehåll

Digitala lås för hemtjänst och hemsjukvård

För att förbättra servicen och säkerheten ska Flens kommun ändra hanteringen av nycklar i vår hemtjänst och hemsjukvård. Som brukare eller patient får du ett nytt säkert digitalt låssystem monterat vid din bostad.


To take part of this information in other languages use Google translate which you will find at the top of this web page (globe icon).


Systemet monteras på eller vid ytterdörren till din bostad. Befintligt låssystem och nycklar påverkas inte och du kan fortsätta använda din vanliga nyckel. Installationen innebär ingen kostnad för dig utan kommunen står för alla kostnader. Förändringen gäller dig som har hemtjänst och/eller hemsjukvård och inte kan öppna dörren själv. Den gäller även alla som idag har ett trygghetslarm.

Två olika typer av lås

De digitala låsen finns i två olika varianter, duolås (bild 1) och nyckelgömma (bild 2 och 3). I båda fallen fortsätter du att använda din dörrnyckel som vanligt.

Med duolås kan dörren öppnas på två sätt. Dels med nyckel i vanliga låset, dels med digital nyckel i ett nytt, digitalt lås.

Om det bedöms att ett duolås inte passar installeras istället en nyckelgömma. Då placeras en extra nyckel till din bostad i nyckelgömman. Själva nyckelgömman öppnas med digital nyckel av kommunens personal.

Oavsett modell är det endast behörig personal som kan öppna de digitala låsen.

Dörrens utformning avgör vilket lås som ska användas. I första hand används duolåset. Det är lätt för kommunen att återställa om du flyttar eller inte längre är i behov av hemtjänst eller hemsjukvård.

Om du har en äldre dörr kan istället en nyckelgömma monteras. Nyckelgömman monteras på ytterdörrens gångjärn. Den kan också skruvas på dörrens bakkant. Skruvhålen återställs efter nedmontering. I vissa fall kan även nyckelgömman placeras i trappuppgång, på garagedörr eller bakdörr.

Godkända lås

Låssystemen är certifierade och godkända enligt gällande låsstandard och brandskyddsnorm. Produkterna möter högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Monteringen är helt kostnadsfri för dig.

Låsen tas enkelt bort av personalen vid flytt eller när du inte längre är i behov av trygghetslarm.

Fördelar med digitala lås

  • Digitala lås har fördelar för både dig, för personalen och miljön.
  • Du behöver enbart lämna ut en nyckel ifall nyckelgömma är alternativet för din dörr och denna nyckel lämnar aldrig ditt hem.
  • Vid exempelvis larm kan personal snabbt åka till dig utan att behöva hämta nyckel på annan plats eller invänta annan personal. Det betyder att du kan få hjälp snabbare.
  • Dessutom blir det färre och kortare bilresor för personalen.

Montering av låsen genomförs under hösten

Socialförvaltningen i Flens kommun håller nu på att planera monteringen av lås hos brukare och patienter som har trygghetslarm och som har lämnat nycklar till kommunen. Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet.

Monteringen av låsen kommer att utföras av företaget Swedlock AB men personal från kommunen kommer alltid att följa med. Kommunens personal kan alltid legitimera sig.

Frågor
Har du några frågor eller önskar mer information är du välkommen att kontakta din hemtjänstutförare.

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andreas Merkéll

Enhetschef hemtjänst Malmköping och Sparreholm

0157-43 12 85

Helén Persson

Avdelningschef äldreomsorg

0157 - 43 03 42