Hoppa till huvudinnehåll
Happy team. 11 peoples. On blue sky.

För medarbetare

Hälsosamt åldrande är en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder. (Äldres hälsa – en utmaning för Europa (kortversion). Statens folkhälsoinstitut, 2007)

 

Ju längre vi lever med god hälsa desto större vinster för den enskilda individen och för samhället i övrigt. Enligt forskningen är det främst fyra områden (de fyra hörnpelarna) som är betydande för att främja ett hälsosamt åldrande:

  • social gemenskap
  • meningsfullhet och delaktighet
  • fysisk aktivitet
  • bra matvanor

Områden som rekommenderas för framgångsrikt arbete inom hälsosamt åldrande är bland annat tiden före och omkring pensioneringen, ökad fysisk aktivitet, förbättrad psykisk hälsa, mötesplatser för ökad social gemenskap, goda matvanor samt hälsofrämjande vård och omsorg.

Läs mer om hälsosamt åldrande: Landstingets äldrerapport

Projekt Flera friska år i Flen

Landstinget Sörmland arbetar under 2017 och 2018 med projektet ”Sörmlands modell av Samverkan för ett Hälsosamt åldrande” med målet att hitta en egen modell för fortsatt införande i länet. Detta arbete bygger vidare på landstingets deltagande i Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag från 2011 för att ta fram vägledning i hur man kan samverka för att främja äldres hälsa. Fyra vårdcentraler och tre kommuner deltog i det arbetet, där resultatet bland annat visade att bred samverkan mellan vårdcentral, kommun och ideell sektor bidrar till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för målgruppen.

Flen har bjudits in att delta i pilotverksamhet i landstingets projekt med start under 2017. Projektet vänder sig till den så kallade “tredje åldern”, vilket är gruppen ”yngre äldre” (cirka 60-75 år) som består av personer som ofta kan fortsätta leva oberoende liv, utan större hälsoproblem. I projektet deltar också den länsgemensamma resursen Forskning och utveckling i Sörmland (FoU i Sörmland).

Läs mer:

Information om projektet från Landstinget i Sörmland


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Gunnel Källstedt

Frivilligsamordnare, kulturombudsansvarig, aktivitetsledare

0157 - 43 03 38