Hoppa till huvudinnehåll
Fikapaus, kafé

För organisationer

Vill din organisation vara med i arbetet? 

Välkommen att bidra till att våra medborgare i Flen får flera friska år! En stor insats för ett hälsosamt åldrande sker i våra idéburna organisationer.

Genom samverkan mellan landsting, kommun och ideella föreningar skapas möjlighet för unga äldre att delta i fysiska, sociala och kulturella aktiviteter Projektet kan hjälpa till att stötta, sprida information och bolla din organisations idéer i arbetet kring hälsosamt åldrande. Kom med och starta upp och driva olika verksamheter på temat.

Riktigt goda idéer kan få extra stöd genom ett samverkansmodell – IOP,  Idéburet Offentligt Partnerskap. Det är en modell för samarbete med civilsamhällets organisationer. Det kan utgöra alternativ till gängse bidragsgivning och/eller upphandling. Där det offentliga ställs inför komplexa samhällsutmaningar, utan enkla svar som kräver samverkan med andra aktörer för att finna lösningar, metoder och strategier, kan nya samverkansformer krävas. Projektet har valt att delta i ett SKL utvecklingsnätverk som syftar till att utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte och lärande om hur IOP och andra kompletterande samverkanslösningar kan utformas.

Sätt guldkant på tillvaron – en studiecirkel om ekonomi och hälsa

Först ut är en samverkan mellan Landstinget, Flens kommun och LBF Sörmland, där vi tar fram ett inspirations- och kunskapsmaterial kring hälsa och ekonomi för dig som gått i pension. Studiecirklar planeras att starta upp under våren 2018. Kontakta oss gärna om din organisation är intresserad av att anordna studiecirklar.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Gunnel Källstedt

Frivilligsamordnare, kulturombudsansvarig, aktivitetsledare

0157 - 43 03 38