Hoppa till huvudinnehåll

Hemtjänsten Malmköping

Du som behöver hjälp för att klara dig hemma kan ansöka om hemtjänst. Efter att biståndshandläggare bedömt dina behov får du ett biståndsbeslut som vi jobbar utifrån. Det är viktigt att du känner dig trygg med oss och känner att hemtjänsten är ett gott stöd i din vardag.

Det här erbjuder vi

Trygghet

För oss är det allra viktigaste att du känner dig trygg och respekterad. All personal bär arbetskläder och namnbricka. Vi meddelar dig i förväg om vi måste ändra tiden för vårt besök hos dig. Vi har rutiner för nyckelhantering samt ansvarar för att nycklar förvaras på ett betryggande sätt. Du och din närstående ska kunna nå personal på telefon.

Kontaktmannaskap

Du får en kontaktpersonal samt en vice, kontaktpersonalen ansvarar för att utföra dina insatser samt hålla kontakt med dina anhöriga utifrån dina önskemål. Kontaktpersonalen är den du och dina anhöriga i första hand frågar om du vill ha hjälp med något.

Respekt för dig

Hemtjänsten ska vara en hjälp för dig att leva ditt liv. Vi planerar utförandet av dina insatser tillsammans med dig och försöker alltid ta hänsyn till dina önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respektera din personliga integritet då vi arbetar i ditt hem.

Genomförandeplan

Inom 3 veckor gör vi en genomförandeplan tillsammans med dig. Vi går vi igenom dina beviljade hjälpinsatser, dina behov och dina önskemål om hur dessa ska utföras. Genomförandeplanen följs sedan upp kontinuerligt.

Hjälp i din vardag

Hemtjänsten finns för att hjälpa dig att leva hemma hos dig själv. Vi hjälper dig med din vardag.

Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad betyder att vi hjälper dig att klara det dagliga livet, t.ex. på- och avklädning, dusch, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen per dygn.

Städning, tvätt och inköp

Hemtjänsten hjälper dig med vardagsgöromålen i hemmet som städning, tvätt och inköp.

Mathantering

Igelkottens kök i Katrineholm levererar färdiglagade matlådor hem till dig. Hemtjänsten hjälper dig att förbereda måltiden om du behöver och har behov av det.

Gemenskap

Att träffa andra människor är viktigt för att må bra. På orten finns det tillgång till en mötesplats där du kan delta i olika aktiviteter eller bara ta en fika, träffa folk och umgås.

Kontakt

Verksamhetsområden hemtjänst

Hemtjänstområde 1
Hemtjänst grupp 1 & 2 i Flen samt i Bettna
Enhetschef: Samira Redzepovic
Tel:0157-43 07 00
E-post: samira.redzepovic@flen.se

Hemtjänstområde 2
Grupp 3 i Flen, Hälleforsnäs/Mellösa, nattpatrull
Enhetschef: Angelica Zunko Markström
Tel: 0157-43 15 73
E-post: angelica.zunko.markstrom@flen.se

Hemtjänstområde  3
Malmköping, Sparreholm
Enhetschef: Andreas Merkell
Tel: 0157-43 12 85
E-post: andreas.merkell@flen.se

Du kan även nå enhetschefer via kontaktcenter på telefon: 0157- 43 00 00 eller maila till soc@flen.se så vidarebefordrar vi ditt mail till rätt person.

Hemtjänst direkt
Grupp 1 0157-43 07 05
Grupp 2 0157-43 07 06
Grupp 3 0157-43 07 07

Sidansvarig: Helén Persson
Senast uppdaterad: 2022-05-23 15:13:21