Innergården på Hedens korttidsboende, Malmköping

Korttidsboende Heden

På Hedens korttidsboende i centrala Malmköping finns det 21 vårdplatser.
Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnast samt arbetsterapeut med ett salutogent och hälsofrämjande förhållningsätt,
det vill säga att vården anpassas efter varje individ.

Vårdplatserna som finns här är för tidsbegränsad vård,
Rehabilitering, i väntan på Särskilt boende, vård i livets slutskede eller växelvård med målsättning att avlasta anhöriga.

Heden är uppdelat i två avdelningar – Karolinen och Knekten
och i direkt anslutning till boendet finns vårdcentral, apotek samt folktandvård.

Verksamheten vägleds av den nationella Värdegrunden för äldreomsorgen.
Länk till Flen kommuns vision&värdegrund: https://flen.se/om-flen/vision-vardegrund/

Detta enligt kap. 5 §4 i Socialtjänstlagen (2001:453) Här finns länk till Sveriges riksdag och socialtjänstlagen 

Kontakt

Adress
Siegrothsvägen 14
642 60 Malmköping

Korttidsenheten avdelning Karolinen
Telefon 0157 – 43 12 72

Korttidsenheten avdelning Knekten
Telefon 0157 – 43 12 73

Sjuksköterska
Telefon 0157 – 43 08 90 / 070-201 11 50
Fax 0157 – 43 18 03

 

Biståndshandläggare nås vardagar mellan 07.30 – 16.30.
Nås säkrast mellan 9.00 – 15.00.

Malvina Langetoft, Vårdplanering och korttidsvistelse, Prator
Telefon 0157-43 03 58
E-post

Sidansvarig: Nadja Bergqvist
Senast uppdaterad: 2017-09-01 10:21:33

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Susanne Fredberg Persson Områdeschef Hedens korttidsboende och kommunrehab 0157-43 12 70
Susanne Lindqvist Assistent 0157-43 12 71