Hoppa till huvudinnehåll

Innergården på Hedens korttidsboende, Malmköping

Korttidsvistelse Heden

På Hedens korttidsvistelse i centrala Malmköping finns det 21 vårdplatser. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnast samt arbetsterapeut med ett salutogent och hälsofrämjande förhållningsätt, det vill säga där vården anpassas efter varje individ.

Vårdplatser Heden

Vårdplatserna som finns här är för tidsbegränsad vård,
Rehabilitering, i väntan på Särskilt boende, vård i livets slutskede eller växelvård med målsättning att avlasta anhöriga.

Heden är uppdelat i två avdelningar – Karolinen och Knekten
och i direkt anslutning till boendet finns vårdcentral, apotek samt folktandvård.

Verksamheten vägleds av den nationella Värdegrunden för äldreomsorgen.
Länk till Flen kommuns vision&värdegrund: https://flen.se/om-flen/vision-vardegrund/

Detta enligt kap. 5 §4 i Socialtjänstlagen (2001:453) Här finns länk till Sveriges riksdag och socialtjänstlagen 

Kontaktuppgifter och mer information

Enhetschef: Elisabeth Johansson 
Telefon:
0157-43 12 85
E-post:
elisabeth.johansson@flen.se

Adress
Siegrothsvägen 14
642 60 Malmköping

Korttidsenheten avdelning Karolinen
Telefon 0157 – 43 12 72

Korttidsenheten avdelning Knekten
Telefon 0157 – 43 12 73

Sjuksköterska
Telefon 0157 – 43 08 89, 0157-43 08 95
Fax 0157 – 43 18 03

Sidansvarig: Helén Persson
Senast uppdaterad: 2022-01-21 16:00:29