Hoppa till huvudinnehåll

Övrig äldreomsorg

Utöver hemtjänst, vård- och omsorgsboende och liknande finns annat stöd som kan underlätta i din vardag.

Vi erbjuder kostnadsfri fixartjänst för dig som fyllt 70 år och är skriven i Flens kommun.

Du som har synnedsättning kan få hjälp och träning för att klara vardagen. Heminstruktör för synskadade informerar om synhjälpmedel och tränar dig i hemmet och närmiljön.

Du kan också att kontakta frivilligverksamheten för att få ”guldkant” på tillvaron.

I Flen erbjuds alla som fyllt 80 ett uppsökande hembesök.