Hemgårdens entré

Hemgården

Hemgården är ett särskilt boende med tio platser. Det ligger i hjärtat av Malmköping.

Mitt i köpingen ligger Hemgården som är ett särskilt boende med tio platser. Alla lägenheter på Hemgården har pentry och badrum.

I det gemensamma vardagsrummet finns möjligheter till trivsam samvaro. Där finns också boendets balkong. På gården finns uteplats.

Verksamheten utgår från socialförvaltningens värdegrund. Att arbeta enligt värdegrunden handlar mycket om människosyn och bemötande. Det görs i kombination med ett salutogent förhållningssätt som innebär att man utgår från det friska hos var och en och tar vara på den enskildes intressen och behov.

Viktigt inom boendet är trevliga måltider, utevistelse, sociala och kulturella aktiviteter. Aktiviteter och delaktighet skapar välbefinnande och meningsfullhet. Verksamheten vägleds av den nationella Värdegrunden och Värdighetsgarantierna för äldreomsorgen.

Kontakt

Besöksadress/postadress
Kungsgatan 15
642 60 Malmköping

Telefon
0157-43 12 74

 

 

Sidansvarig: Mari Rydberg
Senast uppdaterad: 2017-04-24 12:46:13
Sidansvarig: Anna Olsson van Doorn
Senast uppdaterad: 2017-04-24 12:46:13

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mari Rydberg Områdeschef Grönviken 0157 - 43 08 20
Anna Olsson van Doorn Assistent Hemgården/Grönviken 0157-43 12 77