Baksidan av äldreboendet Solviken i Flen

Solviken

Solviken är ett äldreboende som ligger i närheten av Flens centrum. Boendet är beläget på tredje våning och ligger vackert vid sjön Orrhammaren.

Solviken är ett äldreboende som ligger i närheten av Flens centrum. Boendet är beläget på tredje våning och ligger vackert vid sjön Orrhammaren.

Målgruppen för boendet är äldre med ett stort omvårdnadsbehov som behöver tillsyn och hjälp dygnet runt. Inflyttning sker efter behovsbedömning. På Solviken finns det totalt 26 platser. Då man flyttar in på Solviken varierar storleken på lägenheten, från ett till tvårumslägenhet med kokvrå. Varje lägenhet är utrustad med badrum och dusch.

På Solviken arbetar sjuksköterskor, undersköterskor samt vårdbiträden. Läkare kommer kontinuerligt till verksamheten. Fot/hårvård finns att tillgå vid behov. Administrativ personal finns i form av en områdeschef samt assistent.

På Solviken arbetar man utifrån ett salutogent och systemteoretiskt förhållningssätt, där man ser det friska hos var och en. Aktiviteter och delaktighet skapar välbefinnande och meninngsfullhet. Verksamheten vägleds av den nationella Värdegrunden och Värdighetsgarantierna för äldreomsorgen.

Kontakt

Besöksadress/postadress
Orrögatan 10
642 32 Flen

Vårdlag 1 Exp
Telefon 0157-43 07 52

Vårdlag 2 Exp
Telefon 0157-43 07 53

Sidansvarig: Monika Yllén
Senast uppdaterad: 2015-10-14 07:48:47

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Monika Yllén Områdeschef Solviken & Åsen 0157 - 43 07 50
Marie Andersson Administrativ assistent 0157 - 43 07 51