Hoppa till huvudinnehåll

Avlastning

För att orka med kan du som är anhörig till någon som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning behöva tid för dig själv.

Flens kommun kan erbjuda växelvård, dagverksamhet och avlastning hemma så att du kan komma ifrån och exempelvis göra ärenden. Den hjälpen kräver att en biståndshandläggare gjort bedömningen att behovet finns och att ni fått ett biståndsbeslut. Kontakta en biståndshandläggare för att få detta.

I Flen finns även anhörigstöd. Det är öppet för alla som vill ha stöd. Det hittar du här.

Kontakt

Biståndshandläggare
Telefon 0157 – 43 00 00
Telefontid Kl. 07.45 – 16.30
Nås säkrast mellan 09.30 – 15.00.