Hoppa till huvudinnehåll

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen tydliggör vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen i Flens kommun och på vilket sätt insatserna ska utföras. De är beslutade av Flens kommuns socialnämnd och har som syfte att höja kvaliteten i verksamheterna.

Arbete inom äldreomsorgen

Arbetet inom äldreomsorgen ska utgå från dig som person. Du ska alltid bli respekterad för den du är och få ett trevligt bemötande. Du får bestämma över dig själv och ges det stöd du behöver för att utföra det du själv klarar av i vardagen. Insatserna ska vara av god kvalitet och personalen ska ha ett förhållningssätt som inbjuder till att utrycka dina egna åsikter.

Ditt välbefinnande

Vi garanterar att alla personalkategorier inom äldreomsorgen samverkar med och omkring dig, för att kunna ge bästa möjliga stöd, omvårdnad och för att förebygga ohälsa och lindra sjukdom.

För att öka din känsla av trygghet 

Vi garanterar att all personal i äldreomsorgen bär tydlig namnbricka.
Personal i hemtjänsten ska även kunna visa speciell legitimation.

Garantier i Hemtjänsten

För att öka ditt inflytande

Vi garanterar att du som beviljats hemtjänstinsatser får två kontaktpersonal utsedda. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan inom tre veckor, som utgår från ditt biståndsbeslut samt dina behov och intressen av hur stöd och hjälp ska utformas.  Om du så önskar medverkar även dina anhöriga eller företrädare.

För att öka din meningsfullhet

Vi garanterar att Du som har hemtjänst får stöd att behålla kontakter, utöva aktiviteter och intressen för att motverka ensamhet och isolering.

Garantier på Äldreboende

För att öka ditt inflytande

Vi garanterar att du som flyttar in på ett äldreboende får en kontaktpersonal som din närmaste kontakt och extra stöd. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan inom 3 veckor, som utgår från ditt biståndsbeslut och dina behov och intressen. Genomförandeplanen beskriver hur stöd och hjälp ska utformas. Om du så önskar medverkar även dina anhöriga eller företrädare.

För att öka ditt välbefinnande

Vi garanterar näringsriktiga måltider i en trevlig och trygg måltidsmiljö vid kommunens äldreboenden.

För att öka din meningsfullhet

Vi garanterar att du erbjuds att delta i en planerad aktivitet varje dag.  En aktivitet kan vara en pratstund, högläsning, promenad eller en gruppaktivitet tillsammans med personal, studieförbund eller frivilligorganisationer.

Vi garanterar  även att du erbjuds en aktivitet – egen tid, en gång i månaden, med din kontaktpersonal. Det är en aktivitet ni planerar tillsammans utifrån ditt önskemål, intresse och dina förutsättningar.

För att öka din delaktighet

Vi garanterar att kontakten mellan personalen på äldreboendet och dina anhöriga är god och förtroendefull. Vid varje äldreboende ska finnas ett boenderåd där du och dina anhöriga kan få information och framföra åsikter om verksamheten. Vi kontaktar dina anhöriga eller företrädare om vi får ditt samtycke.

Om du anser att vi inte håller vad vi lovar

Vänligen ta kontakt med personalen på din enhet/område. Inom en vecka garanteras du en kontakt med enhetschefen för verksamheten. Denne erbjuder ett samtal kring det som hänt, vilka åtgärder som vidtas och vad som ska göra att det inte händer igen. Enhetschefen ser till att åtgärder genomförs och dokumenteras. Dokumentationen vidarebefordras sedan till avdelningschefen för äldreomsorgen och till Socialnämnden. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra arbetet.

Sidansvarig: Helén Persson
Senast uppdaterad: 2022-01-10 11:54:30