Hoppa till huvudinnehåll

Äldre & funktionsnedsättning

Vårdar du en närstående som är sjuk, behöver hjälp eller har en funktionsnedsättning? Att ta hand om en närstående som behöver hjälp i vardagen skänker både glädje och trygghet. Men ibland kan det även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make/maka, förälder, barn, vän eller granne kan själv behöva stöd.

Anhörigstöd till dig som vårdar någon som är sjuk, behöver hjälp eller har en funktionsnedsättning
I Flens kommun finns en anhörigcentral på Träffpunkt BRON i Flen, där du som vårdar en närstående kan få råd och stöd av en anhörigkonsulent. Vid Bron träffas också anhöriga till närstående som drabbats av stroke, afasi, demenssjukdom eller andra funktionsnedsättningar regelbundet. Du kan på olika sätt få stöd i din anhörigsituation. Till exempel:

  • enskilda samtal
  • hembesök
  • kontakt med biståndshandläggare
  • avlösning genom korttidsplats vid särskilt boende
  • avlösning i form av dagverksamhet
  • att träffa andra i liknande situation
  • att delta i informationsträffar / utbildning
  • att få kontakt med föreningar

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jeanette Fältskog

Anhörigkonsulent

0157 - 43 08 02

Samira Redzepovic

Enhetschef

0157-43 07 20