Pecemärke inristat i träskiva

Insatser mot våldsbejakande extremism

Flens kommun arbetar för att motverka våldsbejakande extremism.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsnamn för ickedemokratiska uttryck där våld och hot används som ett medel för att nå politiska mål.  Det finns i första hand tre grupper som använder våld som politiska påtryckningsmedel, vit maktrörelser, vissa vänsterautonoma miljöer samt islamistiskt extremistiska grupperingar.

Flens kommun har antagit en handlingsplan mot våldsbejakande extremism den 2016.

Stöd för insatser mot våldsbejakande extremism

 

Kontakter

Flens samordnare mot våldsbejakande extremism

Anton Cortinovis
Tel 0157- 43 00 31

Mer information

Center mot våldsbejakande extremism