Pecemärke inristat i träskiva

Insatser mot våldsbejakande extremism

Flens kommun arbetar för att motverka våldsbejakande extremism.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsnamn för icke-demokratiska uttryck där våld och hot används som ett medel för att nå politiska mål.  Det finns i första hand tre grupper som använder våld som politiska påtryckningsmedel, vit maktrörelser, vissa vänsterautonoma miljöer samt islamistiskt extremistiska grupperingar.

Flens kommun har antagit en handlingsplan mot våldsbejakande extremism den 26/10 2016. Här samverkar kommunala förvaltningar,  trossamfund, polis och föreningsliv.

Metodstöd för insatser mot våldsbejakande extremism

Orostelefon

Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till Orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra om ens anhöriga dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse. Genom Orostelefonen kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i den kommun där man bor.

Telefonen är öppen vardagar klockan 09.00 – 12:00 och 13:00 – 16.00 och bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen. Numret är 020 – 100 200 och telefonen drivs av Rädda barnen.

Kontakter

Flens samordnare mot våldsbejakande extremism

Ola Nordqvist
Tel 0157- 43 03 60

E-post

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

Nationell stödtelefon

Nationell stödtelefon
Tel 020 – 100 200

Telefontider
Vardagar 09.00 – 12:00 och 13:00 – 16.00

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.