Hoppa till huvudinnehåll

Missbruk

På NOVA i Flen finns stöd för dig som har en anhörig som missbrukar.
Behandlingen inleds med att du får träffa någon på NOVA för individuella samtal.
Efter en tid startas en anhöriggrupp. Du och de andra anhöriga i gruppen träffas sex gånger.
Målet är att du som anhörig ska sluta ta ansvar för din anhörigas missbruk.

Det finns också nationella anhörigorganisationer som kan ge stöd

Anhörig eller närstående till någon som lider av alkoholism: Al-Anon

Anhörig eller närstående till någon som lider av drogproblem:Nar-Anon

Anhörig eller närstående till någon som lider av drogproblem: Aca

Kontakt

Anhörigstöd via NOVA 0157-43 04 05

NOVA
Besöksadress: Drottninggatan 6
Samordnare: 0157 – 43 04 03
Växel: 0157 – 43 00 00

Sidansvarig: Mia Gustafsson
Senast uppdaterad: 2016-11-30 14:56:00