Hoppa till huvudinnehåll
Tillitsgruppen, socialförvaltningen

Tillitsgruppen

Tillit är en kommungemensam stödgrupp i arbetet med att motverka hedersrelaterat förtryck och våld i Flens kommun. Du kan läsa mer om vårt arbete nedan.

Information om gruppens arbete och hur vi kan hjälpa till

Gruppen består av representanter från socialtjänsten, skolan, ungdomsmottagningen samt fritid. Dessa personer utses av respektive chef som ansvarar för bemanning från respektive enhet så att gruppen alltid är intakt.

Syftet är att ge stöd i hedersrelaterade frågor och aktuella ärenden. Tillit är inget beslutande organ utan ska fungera vägledande och informativt till dig som är utsatt. I konkreta ärenden fungerar vi  som en resurs för att aktivt ge stöd i processen. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade vad gäller forskning kring hedersrelaterade frågor.

Flens kommuns handlingsplan

 

 

Kontaktuppgifter och mer information

Du når oss via Kontaktcenter
på telefon: 0157-43 00 00
Du kan även maila oss på soc@flen.se  
så vidarebefordrar vi ditt mail till rätt person.

Är du orolig att någon far illa? Klicka här för att läsa mer om  Orosanmälan

Vid akut fara, ring alltid nummer 112! 

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jannike Renholm

Skolkurator

0157-43 02 35