Hoppa till huvudinnehåll
Kontakt, ansökan och information

Kontaktuppgifter

Om du behöver praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd som individ eller familj, kan du ansöka om individuellt anpassade insatser.

Enheten stöd och behandling

Behöver du som individ eller familj stöd eller behandling -exempelvis öppenvård vid upplevd missbruksproblematik eller hjälp vid våld i nära relation? Inga ansökningsblanketter finns för närvarande digitalt. För att ansöka om dessa insatser hör du av dig till Kontaktcenter på telefon: 0157-43 00 00. De lotsar dig vidare till rätt enhet för vidare handläggning.

Enheten för äldre och funktionsvariation

Enheten utreder behov av insatser utifrån lagrummen:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Bostadsanpassningslagen
  • Lagen om färdtjänst- och Riksfärdtjänst
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialsekreterarna arbetar i team vars arbete utgår från datumindelning. Detta innebär att ditt födelsedatum styr vem som kommer att handlägga ditt ärende. För mer information om vem som handlägger ditt ärende, vänligen läs i menyn vem du kan kontakta för frågor.

1. Kontaktuppgifter till socialsekreterare för hemtjänst, korttidsvistelse och särskilt boende

Socialsekreterare äldre nås vardagar mellan klockan  09,00-10.00. Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa Kontaktcenter på telefon 0157-43 00 00, och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Amanda Kummelstam Thunberg
Gruppledare
Telefon: 0157-43 03 49
E-post: amanda.kummelstan.thunberg@flen.se

Örjan Johansson Odén
Datum: 1-5, 12-13
Telefon: 0157-43 03 51
E-post: orjan.johanssonoden@flen.se

Jessica Bergqvist
Datum: 6-10, 11
Telefon: 0157-43 03 48
E-post: jessica.bergqvist@flen.se

Lisa Nilsson
Datum: 16-19
Telefon: 0157-43 04 82
E-post: lisa.nilsson@flen.se

Anna Kjellberg
Datum: 16-19
Telefon: 0157-43 04 89
E-post: anna.kjellberg@flen.se

Salar Zandi
Datum: 23-25 (från och med 22-10-03 datum 20-25)
Telefon: 0157-43 04 86
E-post: salar.zandi@flen.se

Victoria Carlsson
Datum: 26-31, 14
Telefon: 0157-43 04 83
E-post: victoria.carlsson@flen.se

Lana Zakholi
Back up
Telefon:
0157-43 03 55
E-post:
lana.zakholi@flen.se

Josefin Zielinski
Back up 
Telefon: 0157-43 03 46
E-post: josefin.zielinski@flen.se

Wilma Lindh
Back up
Telefon:
0157-43 04 87
E-post: wilma.lindh@flen.se

Terese Ljunggren
Vårdplanerare 
Telefon: 0157-43 03 52
E-post: terese.ljunggren@flen.se

Anna Granath
Vårdplanerare 
Telefon: 0157-43 03 57
E-post: anna.granath@flen.se

 

2.Kontaktuppgifter till socialsekreterare för lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialpsykiatri samt datumindelning

Socialsekreterare nås vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Socialsekreterarna arbetar i team vars arbete utgår från datumindelning. Detta innebär att ditt födelsedatum styr vem som kommer att handlägga ditt ärende. För mer information om vem som handlägger ditt ärende, vänligen läs nedan.

Ulrika Gindemo
TF Gruppledare
Telefon: 0157-43 04 81
E-post: ulrika.gindemo@flen.se

Louise Fagerlund
Datum: 1-9
Telefon: 0157-43 03 47
E-post: louise.fagerlund@flen.se

Rebecka Engström
Datum:
10-17
Telefon:
0157-43 03 56
E-post: rebecka.engstrom@flen.se

Ingela Charléz
Datum: 18-25
Telefon: 0157-43 04 88
E-post: ingela.charlez@flen.se

Lina Zaidan
Datum:
26-31
Telefon: 0157-43 03 50
E-post: lina.zaidan@flen.se

3. Kontaktuppgifter till socialsekreterare för bostadsanpassningsbidrag

Socialsekreterare nås vardagar mellan kl 9-10.
Kommer du inte fram på den tiden, eller önskar kontakt med oss under övrig tid, går det bra att ringa växeln (0157-43 00 00) och lämna ett meddelande så återkopplar vi så fort vi kan.

Vanessa Lindahl
Telefon: 0157-43 04 84
E-post: vanessa.lindahl@flen.se

4. Kontaktuppgifter till handläggare för avgifter

Avgiftshandläggare för:
Särskilt boende, korttidsvistelse, LSS och färdtjänst

Johanna Eriksson
Telefon: 0157-43 03 54
E-post: johanna.eriksson@flen.se

Avgiftshandläggare för:
Hemtjänsten Flen, Bettna, Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping, Sparreholm och Dagverksamhet

Elvy Stenberg
Telefon: 0157-43 03 53
E-post: elvy.stenberg@flen.se

5. Kontaktuppgifter till handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst

Samordnare samhällsbetalda resor

Jerry Wahlstedt
E-post: fardtjanst@flen.se
Telefon: 0157-43 02 18 eller 0157-43 02 28 (telefontid: tis + tors 09:00-15:00)

Utredare: Kerstin Tägt

Kontaktuppgifter och mer information

Postadress
Flens kommun
64281 Flen

Besöksadress
Sveavägen 1
Flen

Telefonnummer kontaktcenter
0157-43 00 00

E-post: soc@flen.se

Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

 

 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-09-01 13:00:25

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef Enheten äldre och funktionsvariation Avdelning Myndighet

0157-43 03 45