Hoppa till huvudinnehåll
Kontakt, ansökan och information

Kontaktuppgifter

Om du behöver praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd som individ eller familj, kan du ansöka om individuellt anpassade insatser.

Enheten för stöd och behandling

Behöver du som individ eller familj stöd eller behandling – exempelvis öppenvård vid upplevd missbruksproblematik eller hjälp vid våld i nära relation?  För att få mer information eller för ansöka om dessa insatser hör du av dig till Kontaktcenter på telefon: 0157-43 00 00. De lotsar dig vidare till rätt enhet för vidare handläggning.

Enheten för äldre- och funktionsvariation

Enheten utreder behov av insatser utifrån lagrummen:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Bostadsanpassningslagen
  • Lagen om färdtjänst- och riksfärdtjänst
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialsekreterarna på enheten för äldre- och funktionsvariation arbetar i team vars arbete utgår från datumindelning. Detta innebär att ditt födelsedatum styr vem som kommer att handlägga ditt ärende. För att nå socialsekreterare inom enheten för äldre och funktionsvariation hör du av dig till Kontaktcenter på telefon: 0157-43 00 00. Socialsekreterarna har telefontid mellan klockan 9-10 varje vardag.

Kontaktuppgifter och mer information

Kontaktcenter 
Telefon: 0157-43 00 00

E-post: flenskommun@flen.se

Postadress
Flens kommun
64281 Flen

Besöksadress
Sveavägen 1
Flen

Telefonnummer Kontaktcenter
0157-43 00 00

E-post: soc@flen.se

Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

 

 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:08:37
Sidansvarig: Maria Rosenqvist
Senast uppdaterad: 2023-01-20 10:08:37

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mika Juopperi

Enhetschef Enheten äldre och funktionsvariation Avdelning Myndighet

0157-43 03 45

Sara Pontén

Tf Enhetschef stöd och behandling. Avdelning Barn, Unga, Vuxna

0157-43 03 28

Elleonor Kjellström

Enhetschef Enheten barn och unga Avdelning Myndighet

0157-43 04 49