Hoppa till huvudinnehåll
Äldre man läser något på ett papper och ser bister ut

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut du är missnöjd med. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha kommit in till socialnämnden senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet.

Om du får ett avslag på din ansökan får du ett skriftligt meddelande om detta. Du har rätt att överklaga beslutet. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat.

Överklagan skickar du till den handläggare som har fattat beslutet. Överklagan måste vara insänd inom tre (3) veckor från den dag du har fått beslutet.

Handläggaren gör en bedömning av din överklagan. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens beslut. Överklagan är kostnadsfri.

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2022-08-24 09:27:26