Arbetsmarknad

Är du arbetslös och vill ha hjälp att komma till egen försörjning? Hos oss på Flens kommun kan du få stöd av Arbetsmarknadsenheten och av samordningen för praktik, subventionerade anställningar och feriejobb.

Arbetsmarknadsenheten

vänder sig till personer i kommunen som är i behov av extra stöd för att komma vidare till arbete eller utbildning. Genom oss kan du bli coachad, arbetsträna, praktisera, göra språkpraktik, ha subventionerad anställning, få studie- och yrkesvägledning. Här kan du också få hjälp att öka dina kunskaper i att söka arbete och med ansökan till utbildning eller arbete.

Du som får delta i arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter har kontakt med Enheten för ekonomiskt bistånd eller Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsenheten består av en enhetchef, ett coachningsteam och fyra arbetslag med olika inriktningar. I coachningsteamtet arbetar två arbetsmarknadscoacher och en studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att planera din sysselsättning tillsammans med andra aktörer.

Du som känner att du behöver eller vill ha extra stöd för att komma i sysselsättning

  1. Ta kontakt med din handläggare på ekonomiskt bistånd eller arbetsförmedlingen
  2. Du blir sedan kontaktad av arbetsmarknadsenheten för ett första samtal

Vi kartlägger dina resurser och förmågor, vi försöker tillsammans hitta olika lösningar på svårigheter, öka din egen medvetenhet om din situation och synliggöra dina intressen, drömmar och styrkor. Vi finns där som stödjande part i din väg till sysselsättning. Vårt övergripande mål är att du ska få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.


 Samordningen

Flens kommun samordnar kommunala praktikplatser, subventionerade anställningar och feriejobb.

Du kan ta eget initiativ till kontakt angående praktik, men du behöver ha en handläggare på Arbetsförmedlingen eller någon annan (ex. skola) som kan anordna din praktik om du inte är under 25 år. Ungdomar och arbetsplatser kan kontakta oss direkt.

Samordningen underlättar både för de som placerar i praktik, som exempelvis Arbetsförmedlingen och skolor, men även inom kommunen för arbetsplatser och chefer. Det bidrar till mindre rundringningar, en bättre helhetssyn och att alla placeringar och avtal görs och skrivs på rätt sätt.

Kontaktuppgifter

Enheten för arbete och integration

Enhetschef

Susanne Andersson

0157 – 43 04 75

susanne.andersson@flen.se


Arbetsmarknadssamordningen

Besöksadress: Norra Kungsgatan 8

0157 – 43 09 29

praktiksamordning@flen.se

Sidansvarig: Susanne Andersson
Senast uppdaterad: 2018-04-13 11:31:36

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Susanne Andersson Enhetschef Arbete och integration 0157-43 04 75