Hoppa till huvudinnehåll
Händer på varandra från flertal personer som står i en halvcirkel

Arbetsmarknad

Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen.

I Flens kommun vill vi hjälpa dig att underlätta vägen till eget arbete. Det kan bland annat ske genom vägledning, praktik eller arbetsmarknadsanställning. Vi är främst till för dig som har försörjningsstöd och behöver stöttning hjälp för att hitta en sysselsättning. Kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när det gäller arbetsmarknadsinsatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att  alla  ska få förutsättningar att kunna försörja sig själva.

En arbetsmarknadscoach kan hjälpa dig

Du som har ekonomiskt bistånd från kommunen och känner att du behöver extra stöd för att bli självförsörjande, kan ha möjlighet att få stöd från en arbetsmarknadscoach. Denne kan hjälpa dig att hitta rätt utifrån dina behov, möjligheter och önskemål.

Praktik på en arbetsplats

Om du känner att du vill prova dina förmågor, testa ett yrke eller av andra anledningar göra praktik på en arbetsplats, så kan en arbetsmarknadscoach hjälpa dig vidare. På praktiken har du alltid stöd av en handledare, där olika praktikplatser erbjuder olika mycket stöd.

Ta kontakt med en arbetsmarknadscoach för mer information!

KAA- för dig som är under 20 år och inte har en gymnasieexamen

Om du är 15- 20 år gammal  och inte är inskriven på någon skola eller saknar examensbevis från gymnasieskolan kan du bli kontaktad av en coach arbetsmarknadsenheten. Enligt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunen skyldig att erbjuda dig individuella åtgärder som hjälper dig på vägen till egen försörjning. Det kan handla om stöd att påbörja en utbildning, söka praktik eller ett arbete. Tillsammans försöker vi hitta den bästa individuella lösningen för dig!

Vad menas med subventionerad anställning?

En subventionerad anställning är en anställningsform där någon annan än arbetsgivaren betalar hela lönen eller delar av lönen. Ibland kallas det även för bidragsanställning. På kommunen arbetar en samordnare som har till uppgift att matcha rätt person med efterfrågan. Samordnaren ska även säkerställa att hela processen kring anställningarna blir rätt och riktig.

Som arbetslös, eller om du har särskilda behov, kan du från Arbetsförmedlingen få extra hjälp och stöd. Du som privatperson kontaktar arbetsförmedlingen om du är intresserad av en subventionerad anställning. Läs mer här

 

Här hittar du mer information om vem du kan kontakta

Gruppledare Arbetsmarknadsgruppen
Telefon: 0157-43 09 29
E-post: pauline.eriksson@flen.se

Arbetsmarknadssamordnare 
Telefon: 0157-43 09 15
E-post: svea.nielsen@flen.se

Arbetsmarknadscoach 
Telefon: 0157-43 09 52
E-post: veronica.nordgren@flen.se 

KAA- för dig som är under 20 år och inte har en gymnasieexamen
Telefon: 0157-43 10 21/ 0157-43 03 92
E-post: kaa@flen.se 

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2023-02-07 11:02:28

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Emma Cortinovis

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Avdelning Myndighet

0157-43 03 91