Arbetsmarknadsinsats

Det är staten som ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder för att höja sysselsättningen och sänka arbetslösheten, men kommuner kan också välja att erbjuda arbetsmarknadsinsatser för att möta behoven i den egna kommunen.
Det handlar om olika slags kompetenshöjande insatser med målsättningen att deltagarna ska bli självförsörjande.
I Flens kommun finns ett utbud främst för dig som har försörjningsstöd och behöver stöd för att komma i sysselsättning. I nuläget finns insatserna koordinator och praktik.

Du som har kontakt med en socialsekreterare inom Enheten för ekonomiskt stöd kan ha möjlighet att få stöd från en koordinator. Koordinatorer finns för dig som är i behov av extra stöd för att komma vidare till egen försörjning, exempelvis till arbete eller utbildning. Om du är intresserad av detta så prata med din socialsekreterare och undersök om just du har denna möjlighet.

För att prova på ett arbete och får arbetslivserfarenhet kanske du vill göra praktik?

Mer information under respektive rubrik.

 

 

Sidansvarig: Jimi Caftemo
Senast uppdaterad: 2018-11-16 14:05:17