Hoppa till huvudinnehåll
Person som utför skogsarbete

Praktik

Det finns många olika anledningar till att en person kan önska få göra praktik på en arbetsplats och det finns flera olika sätt att gå till väga för att komma i kontakt med en arbetsgivare.

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande? Då kan det finnas möjlighet att få stöd till praktik genom att kontakta Arbetsförmedlingen.

Är du inskriven vid en skola? Då kan det finnas möjlighet att få stöd genom att kontakta personal på skolan.

Söker du ekonomiskt stöd? Då kan det finnas möjlighet att få stöd till praktik genom att kontakta din socialsekreterare.

Är du intresserad av att få veta mer om hur det går till att få en praktikplats inom en kommunal verksamhet så är du välkommen att kontakta Flens kommuns Arbetsmarknadssamordnare, kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Om du är under 20 år och ej fullföljt gymnasiet kan du ta kontakt med en coach-kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Försäkring
Deltar du i en praktik genom Flens kommun så omfattas du av den kollektiva olycksfallsförsäkringen.

 

Praktik inom kommunens egna arbetslag

Du som har ekonomiskt stöd och kontakt med en arbetsmarknadscoach kan ha möjlighet att göra praktik i kommuns egna arbetslag, där du erbjuds extra stöd från en handledare.

De som deltar i våra arbetslag ska erbjudas en meningsfull praktik, möjlighet till social gemenskap och eventuellt även att träna språk. Vi eftersträvar att anpassa vårt arbete så att det skall vara ett stöd och erbjuda möjlighet till förändring för våra deltagare.

I våra arbetslag möts människor som är i olika åldrar, från olika länder, tror på olika saker, blir kära i olika människor. Vi arbetar alla sida vid sida och visar respekt för varandra. Du är välkommen precis som den du är.

Arbetslag – Service 
Service för kommunen och motivation för deltagare. Vi arbetar med reparationer, underhåll och enklare byggnationer i kommunen. Arbetet kan vara fysiskt krävande och innebär både inom- och utomhus arbete. Vi har byggt och handikappanpassat en etapp på Sörmlandsleden, byggt till och reparerat Familjeparken i Sparreholm, samt målat och gjort fint på Går´n i Flen. Vi är hela kommunens allt-i-allo som rycker in och hjälper till med lite tyngre arbetsuppgifter som inte förekommer så ofta och kortare servicearbeten. Det kan vara flyttningar, mindre reparationer, målning, förberedelser och efterarbete vid större evenemang.


 

 

Kontaktuppgifter

Arbetsmarknadssamordnare

Svea Nielsen

0157 43 09 15

svea.nielsen@flen.se

 

Gruppledare Arbetsmarknadsgruppen

Pauline Eriksson

0157 43 09 29

Pauline.eriksson@flen.se

Sidansvarig: Emma Cortinovis
Senast uppdaterad: 2022-04-25 13:56:46

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Pauline Eriksson

Gruppledare, arbetsmarknadsgruppen

0157 - 43 09 29