Hoppa till huvudinnehåll
Pusselbit med order "Coaching" på

Arbetsmarknadscoach

Du som har ekonomiskt bistånd från kommunen och känner att du behöver extra stöd för att bli självförsörjande, kan ha möjlighet att få stöd från en arbetsmarknadscoach.

Hur är det att ha kontakt med arbetsmarknadscoach?
Arbetsmarknadscoachen finns där för att stötta dig på din väg mot självförsörjning. Vad vill du och vad behöver du för att öka din möjlighet att bli självförsörjande? Behöver du stöd i ditt arbetssökande? Eller kanske hjälp att skriva CV?

Om du känner att du vill prova dina förmågor, testa ett yrke, eller av andra anledningar göra praktik på en arbetsplats så kan coachen hjälpa dig med detta. Praktik gör du med stöd av en handledare och det finns även praktikplatser som erbjuder extra mycket stöd från handledare inom kommunens egna arbetslag.

Hur gör jag för att få stöd av coach?
Ta kontakt med din socialsekreterare på ekonomiskt stöd och efterfråga stöd av arbetsmarknadscoach.

Kontaktuppgifter

Gruppledare Arbetsmarknad

Pauline Eriksson

0157 43 09 29

pauline.eriksson@flen.se

Arbetsmarknadscoach


Veronica Nordgren

0157  43 09 52

veronica.nordgren@flen.se

sms: 073 316 10 32

Sidansvarig: Emma Cortinovis
Senast uppdaterad: 2022-02-21 10:13:28

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Pauline Eriksson

Gruppledare, arbetsmarknadsgruppen

0157 - 43 09 29