Pusselbit med order "Coaching" på

Coachning

Coachning handlar om att ta fram din inneboende potential och att synliggöra dina förmågor och öka din medvetenhet om din situation. Coachen är ett stöd i din navigering till en meningsfull sysselsättning. Vilket spår är bäst för dig just nu?

Arbetsmarknadscoachning är inte att ge goda råd och tips eller ge färdiga lösningar till dig. Det handlar inte om att vi ger vår kunskap till dig. Det är du som själv ska finna svaren på dina egna frågor. Genom samtal så kartlägger vi dina resurser och förmågor, synliggöra dina intressen, drömmar och styrkor . Sedan försöker vi tillsammans komma fram till olika alternativ till din situation. Vi kommer att ställa frågor, ibland lite jobbiga och ge feedback.  Varje person är unik och det utgår vi ifrån. Vi arbetar med individuella lösningar.

Det finns ingen färdig mall för hur samtalen ska vara, men det handlar om fyra steg:

  1. Mål – vad behöver du stöd I?
  2. Nuläge – hur ser det ut idag?
  3. Alternativ och möjligheter – vad ser du för alterntiva lösningar på din situation?
  4. Beslut och handling – du tar beslut om vad som ska göras och hur du går tillväga samt utför.

 

Kontaktuppgifter

Arbetsmarknadscoacher

Nils Andreasson

0157 – 43 09 18

nils.andreasson@flen.se

sms: 072-183 82 01


Veronica Nordgren

0157 – 43 09 52

veronica.nordgren@flen.se

sms: 073-316 10 32

Sidansvarig: Mia Gustafsson
Senast uppdaterad: 2017-06-21 08:44:37

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Nils Andreasson Arbetsmarknadscoach 0157 - 43 09 18
Veronica Nordgren Arbetsmarknadscoach 0157 - 43 09 52