Pusselbit med order "Coaching" på

Koordinator

Du som har ekonomiskt bistånd från kommunen och känner att du behöver extra stöd för att bli självförsörjande, kan ha möjlighet att få stöd från en koordinator. Om du är intresserad av detta är du välkommen att kontakta din socialsekreterare och fråga om dina möjligheter att få det stödet.

Hur är det att ha kontakt med koordinator?
Du träffar din koordinator för samtal. Ni försöker tillsammans hitta lösningar på olika svårigheter, öka medvetenhet om din situation, synliggöra dina intressen, drömmar och styrkor. Koordinatorn finns där för att stötta dig på din väg mot självförsörjning.

Ett samtal med koordinator kan se ut ungefär så här:
Nuläge – Hur ser det ut för dig i dagsläget?
Vad vill du och vad behöver du för att öka din möjlighet att bli självförsörjande?
Tillsammans med din koordinator skapar du, utifrån det ni pratar om och tar reda på, en plan för hur du kan gå vidare för att närma dig egen försörjning.
Det är du själv som bestämmer vad du ska göra och vilka vägar du vill gå, koordinatorn finns vid din sida och hjälper dig exempelvis med att ta de kontakter som behövs. Det kan handla om att följa med dig på olika möten exempelvis hos arbetsförmedlare, socialsekreterare, studievägledare eller vårdkontakt.

Om du känner att du vill prova dina förmågor, testa ett yrke, eller av andra anledningar göra praktik på en arbetsplats så kan koordinatorn även hjälpa dig med detta. Praktik gör du med stöd av en handledare och det finns även praktikplatser som erbjuder extra mycket stöd från handledare inom kommunens egna arbetslag, för dig som önskar det. Din koordinator håller kontakt med dig även när du gör praktik, ni ses och pratar om hur det går.

Hur gör jag för att få en koordinator?
Ta kontakt med din socialsekreterare på ekonomiskt stöd och säg att du har behov av och är intresserad av att få kontakt med en koordinator.
Socialsekreteraren beslutar om det är rätt insats för dig och lämnar i så fall ditt namn till en koordinator.

Enheten för Arbete och Integration består bland annat av koordinatorer och ett team av arbetsledare som kan erbjuda praktikplatser med extra stöd. Enhetens personal samarbetar även med andra aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen, för att du ska få bästa stödet på din väg till egen försörjning.

 

 

Kontaktuppgifter

Koordinatorer

Nils Andreasson

0157  43 09 18

nils.andreasson@flen.se

sms: 072 183 82 01


Veronica Nordgren

0157  43 09 52

veronica.nordgren@flen.se

sms: 073 316 10 32


Daniel Hamberg

0157 43 04 76

daniel.hamberg@flen.se

sms: 073 387 26 68


Madeléne Buskas

0157 43 09 29

madelene.buskas@flen.se

sms: 070 286 72 42


Ann-Louise Rehnholm

0157 43 09 32

ann-louise.rehnholm@flen.se

sms: 072 961 02 99

Sidansvarig: Jimi Caftemo
Senast uppdaterad: 2018-11-16 14:06:05