Lärare håller i en jordglob. Barn sitter runt omkring på golvet och lyssnar.

Praktik

Praktikplatser i den kommunala organisationen samordnas av praktiksamordningen. Ta kontakt med oss om du vill ha praktik eller om du jobbar med att placera personer i praktik.

För vem?

  • Du som vill ha praktik
  • Externa aktörer som vill placera praktikanter, exempelvis Arbetsförmedling eller skola.

Hur?

Du måste ha någon som kan skriva ditt praktikavtal om du vill ha praktik, exempelvis Arbetsförmedlingen, skolan eller Arbetsmarknadsenheten på kommunen.

Samordningens uppgift är att matcha praktikanters önskemål med passande arbetsplatser (och tvärt om), men även att svara på frågor gällande praktik, subventionerade anställningar och feriejobb både inifrån och utifrån den kommunala organisationen. Det är viktigt att våra placeringar blir bra och att praktikanter får en bra praktik hos oss.

Varför?

Samordningen underlättar för både praktikanter och arbetsplatser. Vi har en väg in och du vet var du ska vända dig om du har frågor eller funderingar. Detta avlastar även cheferna i kommunen då de slipper svara på lika många frågor och vi vet att allt går rätt till kring hanteringen av praktik.

Kommunen ser stora vinster i att ha bra praktikplatser, bland annat att säkra framtida kompetensförsörjning, låta kommuninvånare få en inblick i den kommunala organisationen men framförallt vinsterna som blir för personen som har praktik.

Här kan du ladda hem vår praktikbroschyr:

Kontakta oss

praktiksamordning@flen.se

0157-43 09 29

Besöks- och postadress:
Sveavägen 1, 642 81 Flen

Länkar
Arbetsmiljöverket
Arbetsförmedlingen, faktablad praktik

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jenny Demervall Avdelningschef Egen försörjning 0157 - 43 04 70