En grupp ungdomar som gör tummen upp

Projekt Dua

Flens kommun kraftsamlar mot ungdomsarbetslösheten

En lokal överenskommelse har tecknats mellan Flens kommun och Arbetsförmedlingen med syfte att genom samverkan, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Kommunchef Cecilia Wikström och Arbetsförmedlingschef Flen Rose-Mari Gullbrand är överens om att detta är en prioriterad fråga för kommunen och ett gemensamt ansvar.

Den lokala överenskommelsen innehåller en kartläggning av målgruppen arbetslösa eller undersysselsatta unga mellan 16-24 år samt en kartläggning av befintliga verksamheter som arbetar med målgruppen. Den andra delen av överenskommelsen beskriver de verksamheter som ska bedrivas i samverkan. En av dessa satsningar är att starta ett arbetsmarknadsråd som hade sin första träff i januari 2016. Syftet med rådet är att på ett strategiskt plan diskutera arbetskraftsförsörjningen i kommunen.

I rådet finns representanter från näringslivet, kommunen och arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsrådet arbetar utifrån en arbetsmarknadsplan som ska beslutas av kommunstyrelsen efter sommaren och i förslaget till arbetsmarknadsplan är unga arbetslösa en prioriterad grupp.


Om Dua

Info om Dua från deras hemsida:

Delegationen för unga till arbete verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Vi främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Våra mål är att ingen ung ska vara arbetslös mer än 90 dagar och att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 (www.dua.se)

 

Målgruppen för den lokala överenskommelsen som skrevs i slutet av 2015 är arbetslösa och/eller undersysselsatta ungdomar mellan 16-24 år.

Överenskommelsen syftar till att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet genom en utvecklad gemensam verksamhet. Den kommer att innehåller två delar:

  • Kartläggning av målgruppen och befintliga verksamheter
  • Redovisning av hur samverkan ska organiseras, bedrivas samt dokumenteras

Arbetet fortsätter under 2016 med att utveckla samverkansinsatserna samt med utbildningskontrakt och traineejobb.

 

Kontaktuppgifter

Samordnare Dua
Elisabeth Johansson
0157-430929