Person som utför skogsarbete

Subventionerad anställning

Kommunen samordnar alla subventionerade anställningar inom våra egna verksamheter.

Vad är en subventionerad anställning?

En subventionerad anställning är en anställning där någon annan än arbetsgivaren betalar hela lönen eller delar av lönen. Oftast är det staten som betalar en del av lönen genom till exempel Arbetsförmedlingen. Ibland kallas det även för bidragsanställning.

Vad innebär samordningen?

På kommunen arbetar en samordnare som har till uppgift att ha en överblick på alla kommunens subventionerade anställningar och matcha person med efterfrågan. Detta syftar till att säkerhetsställa att processerna kring anställningarna blir rätt och att det blir bra matchningar, men även att utveckla hur kommunen bidrar till att invånarna når egen försörjning.

Du som privatperson kan inte kontakta samordningen för subventionerade anställningar direkt. Kontakta Arbetsförmedlingen och undersök ifall du har möjligheten att få en subventionerad anställning.

Information

Pauline Eriksson
Arbetsmarknadssamordnare

0157-43 09 29

Besöks- och postadress:
Norra Kungsgatan 8, 642 37 Flen
(Ovanför Ica)

Länkar
Arbetsmiljöverket, för dig som arbetstagare

Arbetsförmedlingen, info om olika stöd

Sidansvarig: Magdalena Palmcrantz
Senast uppdaterad: 2019-03-21 12:30:38

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Pauline Eriksson

Arbetsmarknadssamordnare

0157 - 43 09 29