En ensam planta som växer och utvecklas

Ungdomsverksamhet

Om du är mellan 15 och 20 år och inte är inskriven på någon skola eller saknar examensbevis från gymnasieskolan kommer du att bli kontaktad av Arbetsmarknadsenheten. Kommunen är skyldig att erbjuda dig individuella åtgärder som hjälper dig på vägen till egen försörjning. Det kan vara utbildning, praktik eller arbete.

Du kanske känner att du just nu står still och vill vidare? Vi vill att du ska utvecklas och växa!

Utifrån dina behov kan du få hjälp att hitta en utbildning eller att komma ut i arbetslivet, och få stöd att planera din framtid. Tillsammans försöker vi hitta bästa individuella lösningen för dig. Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvariges stöd.

I Nova Ungs verksamhet finns även ett ungdomsarbetslag där ungdomar deltar för att motiveras och vägledas till fortsatta studier och för att skapa rutiner. Arbetslaget utför olika uppdrag till kommunen, t.ex. snickeri och flytt.

För vem?

  • 15 – 20
  • Saknar fullständigt examensbevis från gymnasiestudierna
  • Saknar sysselsättning

Varför?

  • Komma in i vardagsrutiner, hitta motivation att gå vidare, möjlighet till praktik eller annan aktivitet

Hur?

  • Kartläggning av behov
  • Individuell handlingsplan
  • Coachningsstöd/uppföljning

Kontaktuppgifter

Mia Gustavsson

0157 – 43 03 64

mia.gustavsson@flen.se

Sidansvarig: Mia Gustafsson
Senast uppdaterad: 2017-02-28 13:47:39

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mia Gustafsson Enhetschef AME och NOVA 0157 - 43 03 64