Hoppa till huvudinnehåll
En familj, pappa, barn och mamma, sitter utomhus i naturen och har roligt tillsammans.

Barn & ungdom

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. En familj som mår bra är viktig för vårt välmående inom flera områden. Familjen är särskilt viktig under uppväxten. Ibland fungerar det inte. Man kan då behöva stöd i olika former. I våra verksamheter kan vi ge råd, stöd och behandling för dig, ditt barn, din förälder eller din anhörig.

Några vanligt förekommande svårigheter är beroende/missbruk, försörjningsproblem, oro, konflikter och/eller våld. Dessa hör till våra arbetsområden, både när det gäller dig själv och/eller din familj. Ibland räcker det med information och rådgivning för att komma till rätta med problemen, men ibland krävs det större åtgärder.

Insatser du kan ansöka om

Familjebehandling
Beroende- och missbruksbehandling
Ekonomiskt bistånd
Familjehem
Kontaktperson/kontaktfamilj

Övriga tillgängliga insatser

– Familjerätt
– Familjerådgivning

Självklart gäller sekretess i vårt arbete. Du är alltid välkommen att ringa och rådgöra både privat eller som professionell.

Kontakt

Mottagningstelefon
Telefon 0157 – 43 00 00
Kontaktcenter, begär mottagningstelefon

Telefontid:
Mån: 09:00-12:00
Tis: 13:15-15:30
Ons-Fre: 09:00-12:00

Utanför kontorstid finns social beredskap
Telefon 112

Sidansvarig: Karin Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-10-11 15:48:09