Hoppa till huvudinnehåll

Ensamkommande barn & ungdomar

Ensamkommande är barn som kommer som ensamkommande till Sverige utan vårdnadshavare.
Alla barn i Sverige har rättigheter.

Ensamkommande betyder att barnet inte har en vårdnadshavare med sig hit. Dessa barn har rätt till samma behandling och rättigheter som alla andra barn i Sverige.

Ensamkommande barn har enligt lag rätt till en god man som ska fungera som förmyndare och vårdnadshavare.

Under tiden barnen söker asyl har barnen rätt till boende om de ej har en anhörig i Sverige, sjukvård och skola. Om barnet sedan får uppehållstillstånd kan barnet i familjehem eller på ett hem för vård och boende